Законодательство Украины

 

Рішення №426 від 28.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2010 N 426
 
 
           Про відмову у погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Р О З Г Л Я Н У В:
 
   проект наказу Міністерства транспорту та зв'язку України,
Міністерства економіки України, Державної митної служби України,
Державного комітету статистики України "Про впровадження механізму
обліку  транзитних  вантажів,  що  переміщуються  авіаційним
транспортом" (надалі - проект Наказу) та документи, що додаються
до нього листом Міністерства транспорту та зв'язку України від
13.05.2010 N 2275/03/14-10.
   За результатами здійснення  аналізу  проекту  Наказу  та
відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог
статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) В С Т А Н О В И В:
 
   Міністерством транспорту та зв'язку України при розробці
проекту Наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу не
дотримано вимоги статей 4, 5 та 8 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
   Проектом Наказу передбачається впровадити механізм обліку
транзитних вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом, а
саме: затвердити форму звітності N 1 - авіа (транзит) (квартальна)
"Звіт про обсяги транзиту вантажів, що переміщуються  через
територію України авіаційним транспортом" (далі - форма звітності
N 1).
   Відповідно до  преамбули  проект  Наказу  розроблений на
виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
07.04.2003 N 483 ( 483-2003-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. N 633" (надалі -
Постанова КМУ N 483).
   Пунктом 2 Постанови КМУ N 483 ( 483-2003-п ) передбачається
Міністерству транспорту разом з Державним комітетом статистики,
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції і
Державною митною службою розробити механізм обліку та обробки
зведеної інформації щодо транзитних вантажів, що переміщуються
авіаційним транспортом.
   Натомість, пунктом 2 проекту Наказу пропонується керівникам
авіаційних  підприємств  (аеропортів), через які здійснюються
транзитні перевезення вантажів, подавати щоквартальну до 15 числа
місяця, наступного за звітним періодом, Державній авіаційній
адміністрації інформацію за формою звітності N 1, яка може містити
дані щодо країни відправлення; пункту пропуску, через який товари
надійшли в Україну; кількості поставок; країни призначення тощо.
   Одночасно, абзацом сьомим пункту 1 Постанови КМУ N 483
( 483-2003-п ), якою були внесені зміни до пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів  України  від  19  квітня 1999 р. N 633
( 633-99-п ), який доповнено новим абзацом такого змісту: облік
перевезень  транзитних  вантажів, що переміщуються авіаційним
транспортом, здійснюється безпосередньо підприємствами авіаційного
транспорту  (аеропортами)  на  підставі  авіаційних вантажних
накладних (Air Waybill) та вантажних відомостей (Cargo Manifest)
за встановленою Міністерством транспорту формою.
   Виходячи з  вищезазначеного,  підприємства  авіаційного
транспорту (аеропорти) повинні вести облік перевезень транзитних
вантажів за встановленою Мінтрансзв'язком формою на підставі
вищезазначених накладних та відомостей.
   Таким чином, Міністерством транспорту та зв'язку України
редакцією даного проекту Наказу фактично запроваджує додаткову
звітність та обов'язок щодо її подання підприємствами авіаційного
транспорту (аеропортами), що не є достатньо обгрунтованим та
необхідним виходячи з наведеного розробником пояснення.
   Отже, з огляду на вищезазначене, запровадження додаткової
звітності для підприємств авіаційного транспорту (аеропортів) не
можна вважати реалізацією механізму обліку та обробки зведеної
інформації щодо транзитних вантажів, як це передбачено відповідним
діючим нормативно-правовим актом.
   Таким чином, при розробці даного проекту Наказу Міністерством
транспорту та зв'язку України залишаються не дотриманими вимоги
статті 5 Закону України "Про засади державної  регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) в частині
забезпечення здійснення державної регуляторної політики,  яка
включає  недопущення  прийняття  регуляторних  актів, які не
узгоджуються з діючими регуляторними актами.
   Відповідно до вимог статті 8 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15  )  та  постанови  Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 р. N 308 ( 308-2004-п ) "Про затвердження методик
проведення  аналізу  впливу  та  відстеження результативності
регуляторного акта" стосовно кожного проекту регуляторного акта
його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
   Основною метою складання аналізу регуляторного впливу  є
доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного
регулювання та з метою одержання зауважень та пропозицій.
   Аналіз регуляторного впливу повинен містити обґрунтування
необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного
акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове
середовище,  забезпечення  прав  та  інтересів  суб'єктів
господарювання,  громадян  та держави, а також обґрунтування
відповідності проекту регуляторного акта принципам  державної
регуляторної політики.
   Водночас, слід зазначити, що Міністерством транспорту та
зв'язку України за структурою аналіз регуляторного впливу до
проекту Наказу складено відповідно до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта, яка затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 ( 308-2004-п )
"Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта". Однак, наведене в аналізі
регуляторного впливу обґрунтування не доводить ефективності та
доцільності запровадження даного регуляторного акта.
   Також неможливо зробити об'єктивного висновку щодо проблеми,
яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, цілей
регулювання, очікуваних результатів прийняття регуляторного акта,
відображення реального фінансово-економічного стану після його
запровадження в дію, механізму реалізації, розміру вигод та витрат
держави і суб'єктів господарювання, показників результативності та
інформації щодо відстеження результативності. Крім того, важко
оцінити позитивні та негативні наслідки дії цього регуляторного
акта та можливість досягнення максимальних позитивних результатів
за рахунок мінімально необхідних витрат  ресурсів  суб'єктів
господарювання, громадян та держави.
   Отже, з урахуванням вищезазначеного, запропонована редакція
даного проекту Наказу також не відповідає принципам державної
регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), зокрема:
   - доцільності, тобто не обгрунтована необхідність державного
регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої
проблеми;
   - ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином
буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного
акта максимально можливих позитивних результатів за  рахунок
мінімально необхідних витрат суб'єктів господарювання, громадян,
держави;
   - збалансованості,  оскільки  не  достатньо доведено, що
зазначений проект Наказу забезпечить достатній баланс інтересів
суб'єктів господарювання, громадян та держави;
   - передбачуваності,  тобто  послідовності  регуляторної
діяльності,  відповідності  її  цілям  державної регуляторної
політики.
   Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства транспорту
та зв'язку України, Міністерства економіки України, Державної
митної служби України, Державного комітету статистики України "Про
впровадження  механізму  обліку  транзитних  вантажів,  що
переміщуються авіаційним транспортом".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн