Законодательство Украины

 

Рішення №432 від 31.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову в погодженні проектів регуляторних актів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            31.05.2010 N 432
 
 
           Про відмову в погодженні
          проектів регуляторних актів
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) розглянув проект наказу Міністерства транспорту та
зв'язку України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт"
(далі - проект наказу) та відповідно проект Ліцензійних умов
провадження   господарської   діяльності   з   виконання
авіаційно-хімічних робіт (далі - проект Ліцензійних умов), проект
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва, Міністерства транспорту та зв'язку України "Про
визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва  і
Міністерства транспорту України від 26.11.2001 N 140/825", а також
додані  до  них  матеріали,  надані  на  погодження  листом
Мінтрансзв'язку від 15.12.2009 N 7124/03/14-09.
   За результатами проведеного аналізу встановлено, що  при
підготовці  та  поданні  на  погодження  зазначених проектів
регуляторних актів розробником не дотримано вимог статті 5 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), положення  якої  для
забезпечення  здійснення  державної  регуляторної  політики
передбачають, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі
регуляторні акти, а також викладення положень регуляторного акта у
спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які
повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного
акта.
   Так, під час знаходження проектів регуляторних актів на
погодженні  в  Держкомпідприємництві  розробнику  були надані
зауваження та пропозиції до проектів в робочому порядку. Проте,
розробником ці зауваження та пропозиції не враховані в повному
обсязі.
   Зокрема, додатки 1, 2, 3 та 4 до проекту Ліцензійних умов
викликали наступні зауваження та пропозиції.
   Оскільки перелік даних, що повинні міститися у заяві про
видачу ліцензії, визначено частиною другою статті 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), то у додатку 1 до проекту Ліцензійних умов необхідно
виключити  слова  "місце  провадження  діяльності  (маршрути,
аеропорти)", а також у додатках 1, 2, 3 та 4 до проекту
Ліцензійних умов передбачити, що до органу ліцензування з заявою
про видачу (переоформлення) ліцензії, видачу копії (дубліката)
ліцензії може звернутись фізична особа - підприємець.
   Оскільки відповідно до частини третьої статті 10 зазначеного
Закону ( 1775-14 ) у разі наявності у заявника філій, інших
відокремлених  підрозділів,  які  провадитимуть  господарську
діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх
місцезнаходження, то додаток 1 до проекту Ліцензійних  умов
потребує доопрацювання з урахуванням зазначеного.
   Оскільки відповідно до частини дев'ятої статті 14 цього
Закону ( 1775-14 ) у разі створення у ліцензіата нової філії,
іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид
господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат
повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка
про видачу  копії ліцензії, а також документи відповідно до
статті 10 цього Закону ( 1775-14 ), то потребує доопрацювання з
урахуванням зазначеного додаток 4 до проекту Ліцензійних умов.
   Також у додатках 1, 2, 3 та 4 до проекту Ліцензійних умов
необхідно вилучити слова "і правилами провадження підприємницької
діяльності".
   Таким чином, додатки 1, 2, 3 та 4 до проекту Ліцензійних умов
потребують доопрацювання.
   Додатково повідомляємо, що листом Держкомпідприємництва від
20.05.2010 N 6383 Державній авіаційній адміністрації пропонувалось
розробити зміни до ліцензійних умов, встановивши, що ліцензіат
повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку
прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог
глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (укладання
трудового договору з найманим працівником).
   Крім того зазначається, що відповідно до статті 4 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ) одним із принципів державної
регуляторної  політики  є  принцип  передбачуваності,  тобто
послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям
державної  політики,  а  також планам з підготовки проектів
регуляторних  актів,  що  дозволяє  суб'єктам  господарювання
здійснювати планування їхньої діяльності.
   Відповідно до частин першої та четвертої статті 7 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" (  1160-15  )  регуляторні  органи
затверджують  плани  діяльності  з  підготовки ними проектів
регуляторних актів на наступний календарний рік  не  пізніше
15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Якщо
регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта,
який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган
повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих
днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення
проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше
дня оприлюднення цього проекту.
   Оскільки проект наказу та проект спільного наказу не внесено
до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку
на 2010 рік, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 15 грудня 2009 р. N 1296 ( v1296650-09 ), то
відповідні зміни мають бути внесені до цього Плану в установленому
Законом України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) порядку.
   Відповідно до частини сьомої статті 21 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) після доопрацювання проекту регуляторного
акта  та/або  відповідного  аналізу  регуляторного  впливу з
урахуванням наданих зауважень та пропозицій цей проект подається у
встановленому  цим Законом ( 1160-15 ) порядку на повторне
погодження до  спеціально  уповноваженого  органу  або  його
територіального органу.
   При цьому зазначається, що відповідно до частини третьої
статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) для
погодження до спеціально уповноваженого органу разом з проектом
регуляторного акта подаються аналіз регуляторного впливу цього
проекту та копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення
проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
   Також наголошується на тому, що згідно з частиною четвертою
статті 9 Закону України "Про засади державної  регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) проект
регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного
впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього
Закону ( 1160-15 ), не пізніше п'яти робочих днів з  дня
оприлюднення  повідомлення  про  оприлюднення  цього  проекту
регуляторного акта.
   Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні:
   проекту наказу Міністерства транспорту та зв'язку України
"Про  затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт";
   проекту наказу  Державного  комітету  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту
та зв'язку України "Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства транспорту України від 26.11.2001
N 140/825".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн