Законодательство Украины

 

Рішення №422 від 28.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2010 N 422
 
 
           Про відмову у погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Р О З Г Л Я Н У В:
 
   проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
зміни до пункту 3 Порядку визначення виробників і покупців спирту
та здійснення контролю за його обігом" (надалі - проект Постанови)
та документи, що додаються до нього, подані листом Міністерства
охорони здоров'я України N 18.2558/10-02 від 11.05.2010 р., а
також відповідно  до  доручення  Кабінету  Міністрів  України
N 12796/3/1-10 від 14.05.2010.
   За результатами здійснення аналізу проекту Постанови  та
відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог
статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) В С Т А Н О В И В:
 
   Проектом Постанови пропонується врегулювати питання  щодо
встановлення єдиного порядку отримання спирту етилового для усіх
суб'єктів господарювання.
   Проте проект Постанови потребує подальшого доопрацювання з
огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного
проекту Постанови статтям 4 та 5 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
   Відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
ліцензування виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється
згідно з законами, що регулюють відносини у цій сфері, зокрема,
Законом України від 19.12.95 р. N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про
державне регулювання виробництва і обігу  спирту  етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
(надалі - Закон).
   Закон (  481/95-ВР  ) визначає основні засади державної
політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової
і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим   плодовим,   спиртом-сирцем   виноградним,
спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями  та  тютюновими
виробами, забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я
громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та
обігом  алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території
України.
   Статтею 14 зазначеного Закону ( 481/95-ВР ) встановлено, що
імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим і плодовим,
спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише
державними   підприємствами   (організаціями),   спеціально
уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової
торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може
здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров'я та
суб'єктами  господарювання  (організаціями)  зооветеринарного
постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України
веде реєстр зазначених закладів охорони здоров'я та суб'єктів
господарювання зооветеринарного постачання.
   Враховуючи зазначене, абзац другий проекту Постанови потребує
узгодження з нормами статті 14 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
   Отже, запропоновані  проектом  Постанови  норми порушують
статтю 4 Закону України "Про засади  державної  регуляторної
політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) в частині
передбачуваності,  оскільки  запропонована  редакція  проекту
Постанови  не в повній мірі узгоджується з нормами діючого
законодавства України, а також статтю 5 цього ж Закону ( 1160-15 )
в  частині  недопущення прийняття регуляторних актів, які є
непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.
   Також слід  зазначити,  що поданий на погодження проект
Постанови є аналогічним від попередньо опрацьованого проекту
Постанови, щодо якого Держкомпідприємництвом було прийнято рішення
про відмову у його погодженні N 23 від 21.01.2010 року. Після
чого, розробником було враховано всі зауваження та повторно
надіслано доопрацьований проект Постанови на  погодження  до
Держкомпідприємництва,  за результатами його опрацювання було
прийняте рішення про погодження N 181 від 02.03.2010.
   Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку визначення
виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його
обігом".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн