Законодательство Украины

 

Рішення №423 від 28.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2010 N 423
 
 
           Про відмову у погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Р О З Г Л Я Н У В:
 
   проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визначення
компетентного органу з питань здійснення державного (офіційного)
контролю" (надалі - проект Постанови) та документи, що додаються
до нього  листом  Міністерства  аграрної  політики  України
N 37-15-10/5802 від 22.04.2010.
   За результатами здійснення аналізу проекту Постанови  та
відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог
статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) В С Т А Н О В И В:
 
   Проектом Постанови пропонується визначити Державний комітет
ветеринарної  медицини  єдиним компетентним органом з питань
здійснення державного (офіційного) контролю за безпечністю готової
продукції тваринного походження в процесі її виробництва та/або
обігу з метою експорту, із видачею міжнародних ветеринарних
(санітарних) сертифікатів.
   Проте проект  Постанови  не  може  бути  погодженим  у
запропонованій  редакції з огляду на те, що розробником не
дотримано відповідності даного проекту Постанови статтям 4 та 5
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).
   Зокрема, стаття 5 Закону України "Про безпечність та якість
харчових продуктів" N 771 ( 771/97-ВР ) від 23.12.97 (далі - Закон
N  771)  визначає перелік харчових продуктів та потужностей
(об'єктів), підконтрольних Санітарній та Ветеринарній службам.
   Так, згідно статті 5 Закону N 771 ( 771/97-ВР ), санітарна
служба   здійснює    державний    нагляд    (державний
санітарно-епідеміологічний нагляд) за всіма об'єктами санітарних
заходів. Санітарна служба здійснює державний контроль у визначених
санітарним законодавством випадках за такими харчовими продуктами
на потужностях (об'єктах) з їх виробництва та/або обігу (далі -
харчові продукти, підконтрольні санітарній службі):
   - усі  харчові  продукти  для  спеціального  дієтичного
споживання;
   - усі функціональні харчові продукти;
   - усі харчові продукти, крім визначених у частині другій цієї
статті.
   Частиною 2 статті 5 Закону N 771 ( 771/97-ВР ) передбачено,
що Ветеринарна служба здійснює державний контроль та державний
нагляд за такими харчовими продуктами (далі - харчові продукти,
підконтрольні ветеринарній службі):
   - необроблені  харчові продукти тваринного походження на
потужностях (об'єктах) з їх виробництва;
   - усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та
необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються
на агропродовольчих ринках.
   Ветеринарна служба  здійснює  державний  контроль  за
виробництвом  і  готовою  продукцією  на  м'ясопереробних,
рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які
використовують необроблені харчові продукти тваринного походження
як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених
харчових продуктів тваринного походження.
   Крім того, відповідно до статті 7 Закону N 771 ( 771/97-ВР )
ветеринарна  служба проводить державний ветеринарно-санітарний
контроль та нагляд на потужностях (об'єктах) для вирощування
(виробництва) тварин, необроблених харчових продуктів тваринного
походження та обігу сільськогосподарської продукції і  видає
відповідні  ветеринарні  документи,  що  засвідчують  їх
ветеринарно-санітарний стан; здійснює державний контроль та/або
державний нагляд на потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу
харчових продуктів, підконтрольних  ветеринарній  службі,  та
агропродовольчих ринках.
   Враховуючи вищенаведене,  Ветеринарна  служба  здійснює
державний  нагляд  (контроль)  за  готовою  продукцією  на
м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних
підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти
тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового
зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.
В той же час, проектом Постанови пропонується закріпити за
Держкомветмедицини повноваження зі здійснення державного нагляду
(контролю) за всією готовою продукцією тваринного походження в
процесі її виробництва та /або обігу, що не відповідає положенням
вищезазначених статей Закону N 771 ( 771/97-ВР ).
   Оскільки, статтею  4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) (далі - Закон про контроль) передбачено, що виключно
законами встановлюються, зокрема, органи, уповноважені здійснювати
державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності та
види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду
(контролю).
   Орган державного нагляду (контролю) не може  здійснювати
державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, якщо
закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного
нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не
визначає повноваження такого органу під час здійснення державного
нагляду (контролю).
   Крім того, стосовно видачі Державним комітетом ветеринарної
медицини міжнародних ветеринарних сертифікатів на харчові продукти
зазначаємо наступне.
   В статті 7 Закону N 771 ( 771/97-ВР ) передбачено, що до
повноважень Ветеринарної служби відноситься, зокрема, повноваження
щодо видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів на харчові
продукти, підконтрольні ветеринарній службі.
   Також, відповідно до статті 54 Закону N 771 ( 771/97-ВР ),
порядок видачі міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів
на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту,
встановлюється відповідно Головним державним санітарним лікарем
України або Головним державним інспектором ветеринарної медицини
України.
   Отже, у Держкомветмедицини відсутні повноваження щодо видачі
міжнародних ветеринарних сертифікатів для  готової  продукції
тваринного походження в процесі її виробництва та/або обігу з
метою експорту.
   Враховуючи викладене, запропонована проектом Постанови норми
порушують статтю 4 Закону  України  "Про  засади  державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) в частині передбачуваності, оскільки запропонована
редакція проекту Постанови не в повній мірі узгоджується з нормами
діючого законодавства України, а також статтю 5 цього ж Закону
( 1160-15 ) в частині недопущення прийняття регуляторних актів,
які є непослідовним або не узгоджуються з діючими регуляторними
актами.
   Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про визначення компетентного органу з питань здійснення
державного (офіційного) контролю".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн