Законодательство Украины

 

Рішення №425 від 28.05.2010

Держкомпідприємництво

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            28.05.2010 N 425
 
 
           Про відмову у погодженні
          проекту регуляторного акта
 
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Р О З Г Л Я Н У В:
 
   проект постанови   Кабінету  Міністрів  України  "Про
внесення змін до постанов  Кабінету  Міністрів  України  від
2 листопада 2006 р. N 1524 і від 17 листопада 2001 р. N 1520"
(надалі - проект Постанови) та документи, що додаються до нього
подані на погодження листом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 13.03.2010 N 5057/07/10-10.
   За результатами  здійснення аналізу проекту Постанови та
відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог
статей  4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики  у  сфері  господарської  діяльності"
( 1160-15 ) В С Т А Н О В И В:
 
   редакція зазначеного  проекту  Постанови  за  змістовним
наповненням є ідентичною редакції попереднього проекту (який був
надісланий листом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України від 06.07.2009 N 9404/19/10-09), відносно якого
за результатами опрацювання Держкомпідприємництвом було прийнято
рішення N 995 від 15.10.2009 про відмову у погодженні даного
проекту регуляторного акта.
   В той же час, за результатами опрацювання редакції даного
проекту  Постанови  встановлено, що розробником не враховані
зауваження до редакції проекту Постанови, надані у попередньому
рішенні про відмову, відносно яких позиція Держкомпідприємництва
залишається незмінною.
   Таким чином,  при  розробці  даного  проекту  Постанови
Міністерством охорони навколишнього природного середовища України
залишаються не дотриманими вимоги статті 4 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) в частинах:
   - передбачуваності, оскільки запропонована редакція проекту
Постанови  не в повній мірі узгоджується з нормами діючого
законодавства України;
   - збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу
інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок
реалізації проекту Постанови;
   статті 5 цього ж Закону ( 1160-15 ) в частині недопущення
прийняття  регуляторних  актів, які є непослідовними або не
узгоджуються з діючими регуляторними актами.
   Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), приймаючи до уваги рішення
N 995 від 15.10.2009  про  відмову  у  погодженні  проекту
регуляторного  акта,  Державний  комітет  України  з  питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
 
   відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. N 1524 і від 17 листопада 2001 р. N 1520".
 
 Голова                        М.БродськийУкраина онлайн