Законодательство Украины

 

Рішення №726 від 02.06.2010

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Держкомісціннихпаперів)

Про затвердження доповнень до Плану діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.2009 р. N ...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            02.06.2010 N 726
 
 
     Про затвердження доповнень до Плану діяльності
     Державної комісії з цінних паперів та фондового
     ринку з підготовки проектів регуляторних актів
     на 2010 рік, затвердженого рішенням Державної
      комісії з цінних паперів та фондового ринку
           від 15.12.2009 р. N 1586
 
 
   З метою забезпечення реалізації єдиної державної політики на
ринку цінних паперів України та виконання вимог Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  доповнення  до Плану діяльності Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів
регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.2009 р.
N 1586 ( v1586312-09 ) (додаються).
 
   2. Адміністративно-господарському  департаменту  Державної
комісії з цінних паперів  та  фондового  ринку  забезпечити
оприлюднення цього рішення на веб-сайті Комісії.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку.
 
 Голова Комісії                     Д.Тевелєв
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 2 червня 2010 р. N 21
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   02.06.2010 N 726
 
 
         ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ
     Державної комісії з цінних паперів та фондового
       ринку з підготовки проектів регуляторних
            актів на 2010 рік
             ( v1586312-09 )
 
 
   1. Доповнити План ( v1586312-09 ) пунктами такого змісту:
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Назва проекту | Ціль прийняття |  Термін  |  Назва  |
|з/п | регуляторного |   проекту   | виконання |структурного |
|  |   акта   |  регуляторного |(подання на | підрозділу |
|  |        |    акта    | розгляд  |       |
|  |        |         | Комісії)  |       |
|----+----------------+------------------+-------------+-------------|
|1. |Проект рішення |Впровадження   |II квартал  |Департамент |
|  |Державної    |нормативно-    |       |моніторингу |
|  |комісії з цінних|правового акта,  |       |фондового  |
|  |паперів та   |який       |       |ринку    |
|  |фондового ринку |регулюватиме   |       |       |
|  |"Про      |порядок подання  |       |       |
|  |затвердження  |до Комісії    |       |       |
|  |Положення про  |адміністративних |       |       |
|  |подання     |даних емітентами |       |       |
|  |адміністративних|з закритим    |       |       |
|  |даних емітентами|(приватним)    |       |       |
|  |з закритим   |розміщенням    |       |       |
|  |(приватним)   |цінних паперів  |       |       |
|  |розміщенням   |         |       |       |
|  |цінних паперів |         |       |       |
|  |до Державної  |         |       |       |
|  |комісії з цінних|         |       |       |
|  |паперів та   |         |       |       |
|  |фондового    |         |       |       |
|  |ринку"     |         |       |       |
|----+----------------+------------------+-------------+-------------|
|2. |Проект рішення |Впровадження   |II квартал  |Департамент |
|  |Державної    |нормативно-    |       |моніторингу |
|  |комісії з цінних|правового акта  |       |фондового  |
|  |паперів та   |забезпечить    |       |ринку    |
|  |фондового ринку |удосконалення   |       |       |
|  |"Про внесення  |порядку надання  |       |       |
|  |зміни до    |адміністративних |       |       |
|  |Положення про  |даних       |       |       |
|  |порядок     |управителями   |       |       |
|  |складання та  |іпотечним     |       |       |
|  |надання     |покриттям до   |       |       |
|  |адміністративних|Комісії для    |       |       |
|  |даних щодо   |здійснення    |       |       |
|  |діяльності   |державного    |       |       |
|  |управителями  |контролю за    |       |       |
|  |іпотечним    |діяльністю    |       |       |
|  |покриттям"   |управителів    |       |       |
|  |        |іпотечним     |       |       |
|  |        |покриттям щодо  |       |       |
|  |        |дотримання ними  |       |       |
|  |        |вимог       |       |       |
|  |        |законодавства   |       |       |
----------------------------------------------------------------------Украина онлайн