Законодательство Украины

 

Рішення від 01.06.2010

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО)

Про проект Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


      РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
    Про проект Закону України "Про засади внутрішньої
           і зовнішньої політики"
 
      ( Рішення введено в дію Указом Президента
       N 659/2010 ( 659/2010 ) від 01.06.2010 )
 
 
 
   Вивчивши стан регулювання  питань  засад  внутрішньої  і
зовнішньої політики України, Рада національної безпеки і оборони
України констатує його незадовільність.
 
   Конституція України ( 254к/96-ВР ) передбачає затвердження
Верховною Радою України засад внутрішньої і зовнішньої політики
(пункт 5  частини  першої  статті  85  Конституції  України)
( 254к/96-ВР ).
 
   Частково зазначені питання розглянуті в Постанові Верховної
Ради України від 2 липня 1993 року N 3360-XII ( 3360-12 ) "Про
основні  напрями  зовнішньої  політики  України", у Посланні
Президента України до Верховної Ради України від 30  квітня
2002 року "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
( n0001100-02 ), в Законі України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ), який прийнятий ще у 2003 році та визначає
основні  засади  державної  політики,  спрямованої на захист
національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх
сферах життєдіяльності, низці  інших  законів  України,  які
визначають основи соціального захисту, пенсійного забезпечення,
засади регулювання праці і зайнятості, освіти, культури і охорони
здоров'я, використання природних ресурсів та екологічної безпеки,
правові  засади  підприємництва,  засади  зовнішньоекономічної
діяльності, а також засади утворення і діяльності політичних
партій, органів влади, державної служби тощо.
 
   Водночас дотепер в Україні відсутній законодавчий акт, що
комплексно визначив би основоположні принципи, згідно з якими має
формуватися та реалізовуватися державна політика, спрямована на
забезпечення пріоритетних національних інтересів держави.
 
   Розглянувши проект Закону України "Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики", Рада національної безпеки і оборони України
в и р і ш и л а:
 
   1. Підтримати проект Закону України "Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики".
 
   2. Запропонувати Президентові України:
 
   внести проект Закону України "Про засади внутрішньої  і
зовнішньої  політики"  на розгляд Верховної Ради України та
визначити його як невідкладний  для  позачергового  розгляду
парламентом;
 
   визначити доповідачем під час розгляду проекту Закону України
"Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" на пленарному
засіданні Верховної  Ради  України  Прем'єр-міністра  України
М. Азарова.
 
   3. Главі Адміністрації Президента України С. Льовочкіну,
Міністру юстиції України О. Лавриновичу забезпечити супроводження
у Верховній Раді України внесеного Президентом України проекту
Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".
 
 
 Голова Ради національної
 безпеки і оборони України               В.ЯНУКОВИЧ
 
 Секретар Ради національної
 безпеки і оборони України              Р.БОГАТИРЬОВА
 
 м. Київ, 1 червня 2010 рокуУкраина онлайн