Законодательство Украины

 

Розпорядження №060-р від 02.06.2010

НСПП

Про зняття з реєстрації третьої вимоги у колективному трудовому спорі між найманими працівниками дочірнього підприємства "Гніванські підшипники" відкритого акціонерного товариства "Гніванський підшипниковий завод" міста Гнівань Тиврівського району Вінн...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            02.06.2010 N 060-р
 
 
   Про зняття з реєстрації третьої вимоги у колективному
      трудовому спорі між найманими працівниками
     дочірнього підприємства "Гніванські підшипники"
        відкритого акціонерного товариства
     "Гніванський підшипниковий завод" міста Гнівань
       Тиврівського району Вінницької області
       та арбітражним керуючим - ліквідатором
     дочірнього підприємства "Гніванські підшипники"
        відкритого акціонерного товариства
        "Гніванський підшипниковий завод"
        міста Гнівань Тиврівського району
            Вінницької області
 
 
   Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних  трудових  спорів  (конфліктів)"
( 137/98-ВР  ),  підпунктів  6.2, 6.3 Положення про порядок
реєстрації Національною службою  посередництва  і  примирення
висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних
трудових спорів, затвердженого  наказом  Національної  служби
посередництва і  примирення  від  10.07.2007  року  N  47
( v0047299-07 ):
 
   1. Зняти з реєстрації третю вимогу: "3) вчасно виплачувати
заробітну плату протягом 2009 року" у колективному трудовому спорі
між найманими працівниками дочірнього підприємства "Гніванські
підшипники"  відкритого  акціонерного  товариства "Гніванський
підшипниковий завод"  міста  Гнівань  Тиврівського  району
Вінницької області  та  арбітражним  керуючим  - ліквідатором
дочірнього  підприємства  "Гніванські  підшипники"  відкритого
акціонерного товариства  "Гніванський  підшипниковий  завод"
міста Гнівань  Тиврівського  району  Вінницької   області,
зареєстровану розпорядженням Національної служби посередництва і
примирення від 03.02.2009 року N 015-р ( v015p299-09 ), із
наступними змінами, (реєстраційний номер спору 005-09/02-В), як
вирішену.
   Підстава:
   1) подання відділення Національної служби посередництва і
примирення у Вінницькій області від 28.05.2010 року N 02-02/22-36;
   2) лист представницького органу найманих працівників від
28.05.2010 року.
 
   2. Рекомендувати  сторонам  колективного  трудового спору
продовжити здійснення примирних процедур щодо задоволення першої,
другої  та  четвертої  вимог,  зареєстрованих  розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення від 03.02.2009 року
N 015-р ( v015p299-09 ), із наступними змінами:
   "1) виплатити заборгованість із заробітної плати з 2006 року
у сумі 136508 грн. 05 копійок (сто тридцять шість тисяч п'ятсот
вісім гривен п'ять копійок);
   2) провести індексацію та виплатити компенсацію заробітної
плати у сумі 29982 грн. 20 копійок (двадцять дев'ять тисяч
дев'ятсот вісімдесят дві гривні двадцять копійок)".
   4) виплачувати  заробітну  плату  у  розмірі  не  нижче
мінімальної".
 
   3. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
у Вінницькій області забезпечити подальше сприяння вирішенню
колективного трудового спору в межах повноважень, визначених
Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із наступними
змінами та доповненнями.
 
   4. Відділу  правового  забезпечення  Національної  служби
посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу
реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та
колективних трудових спорів (конфліктів).
 
   5. Дане  розпорядження  надіслати  органу, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників дочірнього підприємства
"Гніванські  підшипники"  відкритого  акціонерного  товариства
"Гніванський підшипниковий завод" міста Гнівань  Тиврівського
району Вінницької області, арбітражному керуючому - ліквідатору
дочірнього  підприємства  "Гніванські  підшипники"  відкритого
акціонерного товариства  "Гніванський  підшипниковий  завод"
міста Гнівань Тиврівського району Вінницької області, Гніванському
міському голові Тиврівського району Вінницької області, Вінницькій
обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби
посередництва і примирення у Вінницькій області.
 
 Голова                           О.ОкісУкраина онлайн