Законодательство Украины

 

Рішення №218 від 01.06.2010

Аудиторська палата

Про програми постійного удосконалення знань аудиторів

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

             Р І Ш Е Н Н Я
 
            01.06.2010 N 218
 
 
       Про програми постійного удосконалення
             знань аудиторів
 
 
   Керуючись Законом  України  "Про  аудиторську діяльність"
від 22 квітня 1993 року N 3125-XII ( 3125-12 ) (в редакції Закону
від 14.09.2006 N 140-V) ( 140-16 ) та відповідно до вимог
Положення про  постійне  удосконалення  професійних  знань
аудиторів України ( vr8-5230-07 ) Аудиторська палата України
(далі - АПУ) В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити програму  удосконалення  професійних  знань
аудиторів  "Оцінка  ризиків при проведенні аудиту фінансової
звітності та планування дій у відповідь на оцінені ризики"
(додається).
 
   2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.
 
 Голова Аудиторської
 палати України                   І.І.Нестеренко
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Аудиторської
                   палати України
                   01.06.2010 N 218
 
 
               ПРОГРАМА
      постійного удосконалення професійних знань
    аудиторів у формі практичних занять (ділової гри)
     "Оцінка ризиків при проведенні аудиту фінансової
       звітності та планування дій у відповідь
            на оцінені ризики"
 
 
------------------------------------------------------------------
|  |     НАЗВА ТА ЗМІСТ ТЕМИ     |Всього|Лекц.|Практ.|
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 1. |Деякі елементи організації процесу   | 3  | 1.5 | 1.5 |
|  |аудита                 |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|1.1.|Етичні вимоги. Фундаментальні принципи | 1  | 0.5 | 0.5 |
|  |професійної етики. Конфіденційність.  |   |   |   |
|  |Професійна поведінка. Незалежність.  |   |   |   |
|  |(Кодекс етики професійних бухгалтерів. |   |   |   |
|  |Статті 100, 140, 150, 210, 240, 250)  |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|1.2.|Організація контролю якості на фірмі. | 1  | 0.5 | 0.5 |
|  |МСКЯ 1. Статті 9 - 13, 36 - 45     |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|1.3.|Організація контролю якості під час  | 1  | 0.5 | 0.5 |
|  |аудиту історичної фінансової      |   |   |   |
|  |інформації. МСА 220. Статті 6 - 7,   |   |   |   |
|  |19 - 20                |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 2. |Планування процедур розуміння клієнта | 2  | 0.5 | 1.5 |
|  |та його ризиків            |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|2.1.|МСА 300, МСА 315. Статті 6 - 13,    | 2  | 0.5 | 1.5 |
|  |20 - 24                |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 3. |Ризики суб'єкта господарювання     | 11 | 4 | 7  |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|3.1.|Теоретичні основи підприємницьких   | 6  | 2 | 4  |
|  |ризиків.                |   |   |   |
|  |Характеристика ризиків як економічної |   |   |   |
|  |категорії.               |   |   |   |
|  |Класифікація ризиків.         |   |   |   |
|  |Галузеві особливості ризиків бізнесу  |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|3.2.|Процедури оцінювання ризиків суб'єктів | 2.5 | 1 | 1.5 |
|  |господарювання             |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|3.3.|Організація внутрішнього контролю   | 2.5 | 1 | 1.5 |
|  |управління ризиками у клієнта     |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 4. |Аудит на основі ризиків та дії аудитора|19.5 | 4.5 | 15 |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.1.|Ідентифікація та оцінка ризиків    | 2  | 1 | 1  |
|  |(МСА 315, 500, 505, 520, 530)     |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.2.|Фактори, що вказують на існування   | 2  | 0.5 | 1.5 |
|  |ризиків                |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.3.|Процес ідентифікації ризиків.     | 2  | 0.5 | 1.5 |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.4.|Вплив ідентифікованих ризиків на    | 2.5 | 0.5 | 2  |
|  |статті фінансової звітності та     |   |   |   |
|  |твердження               |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.5.|Монетарний вплив настання ризику    | 2.5 | 0.5 | 2  |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.6.|Розуміння внутрішнього контролю    | 2.5 | 0.5 | 2  |
|  |суб'єкта господарювання        |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.7.|Ризик шахрайства            | 2.5 | 0.5 | 2  |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.8.|Особливості аудиту в умовах економічної| 2.5 | 0.5 | 2  |
|  |кризи                 |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|4.9.|Планування дій у відповідь на     | 1  |   | 1  |
|  |ідентифіковані та оцінені ризики    |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 5. |Використання інформаційних технологій | 3.5 | 1.5 | 2  |
|  |при проведенні аудиту         |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|5.1.|Організація безпаперового       | 2.5 | 1 | 1.5 |
|  |документообігу з використанням     |   |   |   |
|  |інформаційних технологій засобами   |   |   |   |
|  |MS Word, MS InfoPath та з використанням|   |   |   |
|  |електронної пошти ідентифікація    |   |   |   |
|  |респондента за допомогою цифрових   |   |   |   |
|  |підписів                |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|5.2.|Захист даних з використанням форматів | 1  | 0.5 | 0.5 |
|  |електронних документів (pdf, xps)   |   |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
| 6. |Оцінювання результатів         | 1  |   |   |
|----+---------------------------------------+------+-----+------|
|  |ВСЬОГО                 | 40 | 12 | 28 |
------------------------------------------------------------------Украина онлайн