Законодательство Украины

 

Угода №30 від 02.06.2010

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Угода N 30 про інформаційне забезпечення між Державною митною службою України та Асоціацією підприємств побутової техніки та електроніки

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   АСОЦІАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ
 
 
              УГОДА N 30
         про інформаційне забезпечення
        між Державною митною службою України
          та Асоціацією підприємств
         побутової техніки та електроніки
 
            від 2 червня 2010 р.
 
               м. Київ
 
   Державна митна служба України (далі - Держмитслужба) в особі
першого  заступника  Голови  Служби  Дороховського Олександра
Миколайовича, який діє на підставі Положення про Державну митну
службу України ( 940-2007-п ) та наказу Держмитслужби України від
14.04.2010 N 354, та Асоціація підприємств побутової техніки та
електроніки (далі - Асоціація) в особі Генерального директора
Асоціації Іванова Олега Івановича, який діє на підставі Статуту,
які надалі іменуються "Сторони", визначаючи необхідність подолання
тіньових механізмів під час ввезення на митну територію України
побутової техніки, домовились про таке.
 
   1. Асоціація здійснює опрацювання, перевірку достовірності та
узагальнення інформації, наданої членами Асоціації - учасниками
цієї Угоди щодо вартості побутової техніки та електроніки, що
ввозяться на митну територію України разом з підтверджуючими
документами.
 
   2. Узагальнена інформація щодо вартості побутової техніки та
електроніки, що ввозяться на митну територію України членами
Асоціації - учасниками цієї Угоди, за формою згідно з додатком 1
до цієї Угоди разом з підтверджуючими документами надається
Асоціацією до Держмитслужби.
 
   3. Вищезазначена інформація надається щоквартально, починаючи
з дати підписання цієї Угоди, до 20 числа місяця, що передує
наступному кварталу.
 
   4. Відповідальним за надання до Держмитслужби інформації від
Асоціації визначити Іванова Олега Івановича.
 
   5. Отриману  від  Асоціації  інформацію  Держмитслужба
використовує як довідкову при здійсненні митного контролю та
митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію
України.
 
   6. Відповідальність за достовірність наданої інформації несе
Асоціація.
 
   7. У випадку надання Асоціацією недостовірної інформації
Держмитслужба  має  право  достроково  розірвати цю Угоду в
односторонньому порядку.
 
   8. Асоціація або члени Асоціації - учасники цієї Угоди на
вимогу Держмитслужби зобов'язані надати документи, необхідні для
здійснення митного контролю та митного оформлення  побутової
техніки та електроніки, що ввозяться на митну територію України.
 
   9. Угода не звільняє членів Асоціації - учасників цієї Угоди
від надання до митних  органів  необхідних  документів  для
підтвердження заявленої митної вартості товарів при здійсненні
митного контролю та митного оформлення.
 
   10. Перелік членів Асоціації  -  учасників  цієї  Угоди
визначений у додатку 2 до цієї Угоди.
 
   11. Зміни до переліку членів Асоціації - учасників цієї Угоди
здійснюються шляхом підписання відповідного додатка до цієї Угоди.
 
   12. Угода набирає чинності з  дати  її  підписання  та
залишається чинною протягом одного року.
 
   13. Дію Угоди може бути продовжено за взаємною згодою Сторін
шляхом письмового повідомлення за місяць до закінчення її дії.
 
   14. У  разі  прийняття  актів  законодавства,  які  б
унеможливлювали реалізацію окремих умов цієї Угоди чи робили б їх
дотримання недоцільним, Сторони звільнятимуться від будь-яких
подальших зобов'язань за цією Угодою.
 
   15. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
цієї Угоди і не врегульовані нею, регулюються законодавством
України.
 
   16. Угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
 
   17. Угоду про інформаційне забезпечення між Державною митною
службою України та Асоціацією підприємств побутової техніки та
електроніки від 20.04.2010 N 24 вважати такою, що втратила
чинність.
 
  Державна митна служба України  Асоціація підприємств побутової
    04119, м. Київ-119,      техніки та електроніки
   вул. Дегтярівська, 11-г      03058, м. Київ-058,
                     вул. Деснянська, 19
 Перший заступник Голови Служби     Генеральний директор
 ______________О.М.Дороховський  ____________________О.І.Іванов
 
 
                   Додаток 1
                   до Угоди про інформаційне
                   забезпечення між Державною
                   митною службою України
                   та Асоціацією підприємств
                   побутової техніки
                   та електроніки
                   02.06.2010 N 30
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
     щодо вартості побутової техніки та електроніки,
       що ввозяться на митну територію України,
      за станом на "___" _____________ 2010 року
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Код  | Опис  | Торгова | Умови | Одиниця |Вартість,|
| з/п| товару | товару | марка |поставки | виміру | дол.США |
|  | згідно |     |     |     |     |     |
|  | з УКТЗЕД|     |     |     |     |     |
|----+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |     |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Генеральний директор
 Асоціації підприємств
 побутової техніки
 та електроніки                     О.І.Іванов
 
 
                   Додаток 2
                   до Угоди про інформаційне
                   забезпечення між Державною
                   митною службою України
                   та Асоціацією підприємств
                   побутової техніки
                   та електроніки
                   02.06.2010 N 30
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
    щодо членів Асоціації підприємств побутової техніки
         та електроніки - учасників Угоди
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Код ЄДРПОУ | Назва підприємства  | Адреса підприємства |
|з/п|підприємства|            |            |
|----------------------------------------------------------------|
|              м. Київ               |
|----------------------------------------------------------------|
|1. | 32977751 |ПП "Купол-А"      |бул. Лепсе 83-Б, кв. 53|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|2. | 23533325 |ТОВ "ТВІАС"      |проспект Бажана, 36  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|3. | 37001324 |ТОВ "ТТФ "Логістик-  |вул. Богомольця, 7/14, |
|  |      |сервіс"        |01042         |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|4. | 34708665 |ТОВ "Вояж Т"      |вул. Вишгородська, 28/1|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|5. | 36483471 |ТОВ "Торгова компанія |вул.          |
|  |      |"Ельдорадо"      |Червоноармійська,45,  |
|  |      |            |03150         |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|6. | 36885785 |ТОВ "Фесіт-К"     |вул. Кіровоградська,  |
|  |      |            |4/2          |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|7. | 35378537 |ТОВ "Майстер Т"    |вул. Максима Кривоноса,|
|  |      |            |2-А, 03037       |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|8. | 36346470 |ТОВ "Андія"      |вул. Маяковського, 93-а|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|9. | 31239026 |ТОВ "Легато"      |просп. 40-річчя Жовтня,|
|  |      |            |124          |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|10.| 35391914 |ТОВ "Сатіс-сіті"    |вул. Чапаєва, 10    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|11.| 36302296 |ТОВ "Донерм"      |вул. Бастіонна, 13   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|12.| 35850442 |ТОВ "Дніпро-дельта"  |бульв. Лесі Українки, |
|  |      |            |5-А          |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|13.| 35725317 |Компанія "Логас"    |просп. 40-річчя Жовтня,|
|  |      |            |116-А         |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|14.| 35910464 |ТОВ "Ревелін"     |просп. 40-річчя Жовтня,|
|  |      |            |124          |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|15.| 36557857 |ПП "Лоі Шіппінг"    |вул. Драгоманова, 1-к |
|----------------------------------------------------------------|
|            Київська область            |
|----------------------------------------------------------------|
|16.| 36832618 |ПП "Термінал-Центр"  |вул. Шлюзова, 4, м.  |
|  |      |            |Вишгород        |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|17.| 33317410 |ПП "Добробут Груп"   |вул. Шлюзова, 4, м.  |
|  |      |            |Вишгород, 07300    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|18.| 35875645 |ПП "Корса"       |вул. Радистів 3, м.  |
|  |      |            |Бровари        |
|----------------------------------------------------------------|
|            м. Дніпропетровськ            |
|----------------------------------------------------------------|
|19.| 33274518 |ТОВ "ТД НИКОМ"     |вул. Журналістів, 13  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|20.| 32905671 |ТОВ "Барвінок"     |вул. Виробнича, 4   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|21.| 30242567 |ТОВ "Арена"      |вул. Виробнича, 4   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|22.| 36573114 |ТОВ "Неамей"      |вул. Барикадна, 22А  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|23.| 19307632 |ТОВ "Фірма       |пр-т Героїв, 21    |
|  |      |Автодізельсервіс ЛТД" |            |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|24.| 30458544 |ТОВ "Атлант"      |вул. Погребняка, 18-б |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|25.| 33806302 |ТОВ "Лібертон Україна" |вул. Ливарна, 17-а   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|26.| 36206786 |ТОВ "Анкона Трейд"   |вул. Погребняка, 18Б  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|27.| 36640396 |ТОВ "Астро-Біт"    |вул. Леніна, 11А    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|28.| 36962115 |ТОВ "Даншра"      |вул. Колодязна, 2А   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|29.| 36962120 |ТОВ "Берта Трейд"   |пров. Біологічний, 2А |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|30.| 31705022 |ТОВ "Омега-В.С."    |пр-т Воронцова, 73   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|31.| 31075914 |ТОВ "Астра"      |пр-т Воронцова, 73   |
|----------------------------------------------------------------|
|              м. Львів              |
|----------------------------------------------------------------|
|32.| 32969709 |Телевізійний завод   |вул. Стороженка, 32  |
|  |      |"Електрон"       |            |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|33.| 30650679 |ТОВ "Завод       |вул. Зелена, 251    |
|  |      |"Електропобутприлад"  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|           Хмельницька область            |
|----------------------------------------------------------------|
|34.| 34282493 |ТОВ "Транспортно-   |вул. Центральна, 26/1, |
|  |      |торгівельна компанія  |с. Тиранівка,     |
|  |      |"ЄВРО-ТРАК"      |Хмельницький район   |
|----------------------------------------------------------------|
|              м. Одеса              |
|----------------------------------------------------------------|
|35.| 36434801 |ТОВ "Продукт-     |вул. Осіпова, 25, 65125|
|  |      |менеджмент"      |            |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|36.| 36675113 |ПП "Азіс"       |вул. Пастера, 64, 65026|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|37.| 20953647 |ТОВ "Філл Маестро"   |вул. Преображенська, 11|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|38.| 36552427 |ТОВ "ІСТР Трейд"    |вул. Базарна, 71    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|39.| 34056040 |ТОВ "Максан Лоджистікс"|вул. Сонячна, 5, 65009 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|40.| 33387817 |ПП "Екоелторг"     |вул. Сонячна, 5    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|41.| 33988350 |ТОВ "Кор-транс"    |вул. Сонячна, 5    |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|42.| 36796334 |ТОВ "Аскат"      |Люстдорфська дорога,  |
|  |      |            |140А          |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|43.| 35050317 |ПП "Логро-85"     |провулок Газовий, 8,  |
|  |      |            |65003         |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|44.| 35242116 |ПП "Гранд Трейдинг"  |вул. Садова, 5-А, 65029|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|45.| 36553799 |ПП "Турмалін"     |вул. Люстдорфська   |
|  |      |            |дорога, 92/94, 65122  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|46.| 36794452 |ТОВ "Форт-Верт"    |вул. Польська, 3, 65026|
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|47.| 35929957 |ТОВ "Алпеко"      |вул. Аеропортівська,  |
|  |      |            |15, 65033       |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|48.| 36552733 |ТОВ "Фесіт Одеса"   |вул. Пушкінська, 33/42 |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|49.| 35117051 |ТОВ          |вул. Варненська, 4-б, |
|  |      |"Глобалтранслогістика" |65080         |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|50.| 33137920 |ТОВ "Бергнер Україна" |вул. Балківська, 130-а,|
|  |      |            |65005         |
|----------------------------------------------------------------|
|            Одеська область             |
|----------------------------------------------------------------|
|51.| 33798873 |ПП "Авто Транс     |вул. Першого травня, 3,|
|  |      |Комерція"       |м. Іллічівськ, 68001  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|52.| 35603446 |ПП "Лавар імпорт"   |вул. Першого травня, 3,|
|  |      |            |м. Іллічівськ, 68001  |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|53.| 34444933 |ТОВ "Ронарт"      |вул. Шевченко, 2, м.  |
|  |      |            |Іллічівськ, 68000   |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|54.| 34944251 |ТОВ "Трейдинг опт"   |вул. Промислова, 2, м. |
|  |      |            |Іллічівськ       |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|55.| 35462439 |ПП "АЗИМУТ 07"     |вул. Паркова, 34, м.  |
|  |      |            |Іллічівськ       |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|56.| 32790412 |ПП "ІНТЕР"       |вул. Леніна, 3а, м.  |
|  |      |            |Іллічівськ       |
|---+------------+-----------------------+-----------------------|
|57.| 36851651 |ПП "Транслоджик"    |вул. Восточна, 8, смт |
|  |      |            |Великодолинське,    |
|  |      |            |Овідіопольський р-н  |
------------------------------------------------------------------
 
 Генеральний директор
 Асоціації підприємств
 побутової техніки
 та електроніки                     О.І.Іванов
 
Украина онлайн