Законодательство Украины

 

Закон №2314-VI від 03.06.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про інноваційну діяльність"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 13
      Закону України "Про інноваційну діяльність"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 34, ст.484 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. У  частині  дев'ятій  статті 13 Закону України "Про
інноваційну діяльність" ( 40-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 36, ст. 266) слово "трьох" замінити словом
"семи".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Свідоцтва про державну реєстрацію інноваційних проектів,
що були чинними на день набрання чинності цим Законом, є чинними
протягом семи років від дати їх видачі.
 
   3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ
 
 м. Київ, 3 червня 2010 року
     N 2314-VIУкраина онлайн