Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

          Кримінальний кодекс України
         ( від статті 147 до статті 263 )
 
          ( ст.1 - ст.146 ( 2001-05 )
           ( Додатки ( 2003-05 )
 
 ( Кодекс втрачає чинність з 01.09.2001, крім Переліку майна, 
  що не підлягає конфіскації за судовим  вироком (Додаток
  до Кодексу) на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від
  05.04.2001 )
 
               Глава VI
 
            ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ
 
   Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції
 
   Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам
недоброякісної,  тобто  такої, що не відповідає встановленим
стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної
продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами,
вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення
за такі ж порушення, -
   караються  штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з конфіскацією випущеної продукції або
без такої. 
   Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали
шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
конфіскацією випущеної продукції.
( Стаття 147 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від  12.01.83, Законами N 3888-12 від 28.01.94, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000 )
 
   Стаття 147-1. ( Кодекс доповнено статтею 147-1 згідно з
           Указом ПВР від 27.06.61 ( 342а-05 )
          ( Стаття 147-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 147-2. Злочинно-недбале використання або зберігання
          сільськогосподарської техніки
 
   Злочинно-недбале використання  або  зберігання  належних
радгоспам,  колгоспам  та  іншим  державним чи кооперативним
організаціям  тракторів,  автомобілів,  комбайнів  та  інших
сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або
поломки, а так само розукомплектування цих машин, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої
шкоди, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 147-2 згідно з Указом ПВР від 08.01.62
( 52а-05 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння
          олійних культур
 
   Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших
державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та
насіння олійних культур, що призвело до їх псування, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  що завдали великої шкоди або вчинені
неодноразово, - 
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 147-3 згідно з Указом ПВР N 1434а-12
від 25.08.91, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР

від 08.02.95 )
 
   Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької
         діяльності
 
   Заняття видами підприємницької діяльності, щодо  яких  є
спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -
   карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю строком до трьох  років  та  з
конфіскацією майна чи без такої.
   Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави,
інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені
особою,  раніше  судимою  за  заняття  забороненими  видами
підприємницької діяльності, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна. 
( Стаття 148 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 3085-09 від 16.02.78; N 4571-10 від
12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86, Законом N 3888-12 від 28.01.94 )
 
   Стаття 148-1. ( Кодекс доповнено статтею 148-1 згідно з
           Указом ПВР N 2444-11 від 27.06.86 )
          ( Стаття 148-1 виключена на підставі Закону 
           N 3889-12 від 28.01.94 )
 
   Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків, зборів, інших
          обов'язкових платежів
 
   Умисне ухилення  від  сплати  податків,  зборів,  інших
обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства,
установи, організації, незалежно від форм власності, або фізичною
особою, якщо ці діяння призвели до ненадходження до бюджетів чи
державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
   карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у розмірі до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Ті ж діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або
якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних
цільових фондів коштів у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років  з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна чи без
такої, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Діяння, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені особою,
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших
обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до
бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих
розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
__________________________
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податку,
     збору чи іншого обов'язкового платежу, які в сто  і
     більше разів перевищують установлений законодавством
     неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим
     розміром коштів слід розуміти суми податку, збору чи 
     іншого обов'язкового платежу, які в двісті п'ятдесят
     і більше разів перевищують установлений законодавством
     неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під
     особливо великим розміром коштів слід розуміти суми 
     податку, збору чи іншого обов'язкового платежу, які
     в тисячу і більше разів перевищують установлений 
     законодавством неоподатковуваний мінімум  доходів
     громадян.
( Кодекс доповнено статтею 148-2 згідно з Законом N 2936-12 від
[an error occurred while processing this directive]
26.01.93, в редакції Законів N 3889-12 від 28.01.94, N 44/97-ВР
від 05.02.97 )
 
   Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою
          діяльністю
 
   Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
або  без  спеціального  дозволу  (ліцензії), отримання якого
передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року
після  накладення  адміністративного  стягнення  за  такі  ж
порушення, -
   караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної
плати з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно з Законом N 3888-12 від
 28.01.94)
 
   Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво
 
   Фіктивне підприємництво,  тобто  створення  або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру
здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної
шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам
або громадянам, -
   карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим
юридичним особам або громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без
такої.
 -------------------
 Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 148-8,
      156-2,  156-3  цього  Кодексу  матеріальна  шкода
      вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше
      разів   перевищує   встановлений  законодавством
      неоподатковуваний мінімум доходів громадян на місяць.
 
( Кодекс доповнено статтею 148-4 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 79/96-ВР від 
06.03.96 )
 
   Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами
 
   Надання громадянином  -  підприємцем  або засновником чи
власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою 
особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої
інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою
одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг 
щодо податків за відсутності ознак розкрадання -
   карається позбавленням  волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
[an error occurred while processing this directive]
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 148-5 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
 
   Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання
          або використання відомостей, що становлять
          комерційну таємницю
 
   Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке
шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.
( Кодекс доповнено статтею 148-6 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
 
   Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці
 
   Умисне розголошення комерційної таємниці  без  згоди  її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
чи службовою діяльністю, якщо воно вчинено з корисливих або інших
особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 148-3 згідно із Законом N 3888-12 від
28.01.94 )
 
   Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу
          цінних паперів 
 
   Випуск (емісія) громадянином або посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого
розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -
   карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Внесення громадянином  або  посадовою особою  суб'єкта
підприємницької діяльності в документи,  які  подаються  для
реєстрації  емісії  цінних  паперів,  завідомо  недостовірної
інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії
завдали матеріальної шкоди інвестору, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим
шляхом підроблених недержавних цінних паперів -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно або організованою групою, або якщо вони завдали великої
матеріальної шкоди інтересам держави, іншим юридичним особам або
громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
____________________________
Примітка. Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений
     особою, яка раніше вчинила будь-який  із  злочинів,
     передбачених частинами 3 і 4 статті 148-8 або статтею 79
     цього Кодексу.
 
( Кодекс доповнено статтею 148-8 згідно з Законом N 3888-12 від
28.01.94, із змінами, внесеними згідно з Законом N 79/96-ВР від
06.03.96 )
 
   Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними
 
   Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з
цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля
зазначеними спиртними напоями чи апаратами - 
   караються позбавленням волі на строк від одного року до
трьох років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними
роботами на строк до двох років з конфіскацією майна чи без
такої, або штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів
заробітної плати. 
( Стаття 149 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 343а-05 ); N 2047-08 від 18.09.73; N 704-11 від
01.08.85; N 4135-11 від 12.06.87, Законами N 1255-12 від 25.06.91;
N 2547-12 від 07.07.92, N 3888-12 від 28.01.94 )
 
   Стаття 150. ( Стаття 150 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 151. ( Стаття 151 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 152. ( Стаття 152 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
 
   Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати
         і проїзних квитків
 
   Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо
підроблених знаків  поштової  оплати,  маркованої  продукції,
міжнародних  відповідних  купонів,  посвідчень  особи  для
міжнародного поштового обміну, відбитків  маркірувальних  або
друкарських машин, а також  квитків  залізничного,  водного,
повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних і на
провіз вантажів документів -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 386/96-ВР від 01.10.96 )
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15


Украина онлайн