Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   Стаття 251. Порушення правил несення бойового дежурства
 
   а) Порушення  правил несення бойового дежурства (бойової
служби) по своєчасному виявленню і відбиттю раптового нападу на
Україну або по захисту і забезпеченню безпеки -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті,
вчинені у воєнний час, -
   караються довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
26.04.65 ( 317а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 6491-10 від
29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 1483-III ( 1483-14 )
від 22.02.2000 ) 
 
   Стаття 252. Порушення статутних правил внутрішньої служби
 
   а) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини
(крім караулу і вахти), статутних правил внутрішньої служби -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
місяців.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, якщо воно
спричинило шкідливі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок
даної особи, -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років.
   г) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
( Стаття 252 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 253. Розголошення військової таємниці або втрата
         документів, що містять військову таємницю
 
   а) Розголошення  відомостей  військового  характеру,  що
становлять державну таємницю, при  відсутності  ознак  зради
батьківщини, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   б) Втрата  документів,  що містять відомості військового
характеру, які становлять державну таємницю, або  предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій ці
документи або предмети були  довірені,  якщо  втрата  стала
результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними
документами або предметами, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   г) Розголошення військових відомостей, які не підлягають
оголошенню, але не становлять державної таємниці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.
   д) Діяння,  передбачене  пунктом  "г"  цієї статті, при
пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних

Сил.
( Стаття 253 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )
 
    Стаття 254. Зловживання військової посадової особи
          владою чи посадовим становищем
 
   а) Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим
становищем, вчинене з корисливих мотивів,  іншої  особистої
заінтересованості або в інтересах третіх осіб, якщо воно завдало
істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
    б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
_____________________________
Примітка. Під  військовими  посадовими  особами  розуміються
      військові  начальники,  а  так  само    інші
      військовослужбовці,  які  займають   постійно  чи
      тимчасово  посади,  пов'язані   з   виконанням
      організаційно-розпорядчих        або
      адміністративно-господарських   обов'язків,   або
      виконують такі обов'язки за спеціальним  дорученням
      повноважного командування.
      У статтях 254, 254-1, 254-2,  254-3  цього  Кодексу
      істотною  шкодою,  якщо вона полягає в заподіянні
      матеріальних збитків, вважається така шкода,  яка в
      п'ять і більше разів  перевищує  неоподатковуваний
      мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї
      ж умови вважається шкода, яка в двадцять  п'ять і
      більше разів  перевищує  неоподатковуваний  мінімум
      доходів громадян.
( Стаття 254 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 6591-10 від 29.02.84, Законами N 282/95-ВР від
11.07.95, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 254-1. Халатне ставлення до служби
 
   а) Халатне ставлення військової посадової особи до служби,
яке завдало істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 254-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від
29.02.84, із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 282/95-ВР від 11.07.95 )
 
   Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою
          особою влади чи посадових повноважень
 
   а) Незаконне використання транспортних засобів, споруджень чи
іншого військового майна або незаконне використання підлеглого для
особистих послуг чи послуг іншим особам, а так само  інше
перевищення військовою посадовою особою влади чи  посадових
повноважень, крім передбаченого пунктом "б" цієї статті, якщо ці
дії завдали істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
 
   б) Застосування нестатутних методів впливу щодо підлеглого,
або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії завдали істотної
шкоди, а так само застосування насильства щодо підлеглого, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
 
[an error occurred while processing this directive]
   в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене із
застосуванням зброї, а так само діяння, передбачене пунктами "а"
чи "б" цієї статті, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
 
   г) Діяння, передбачене пунктами "а", "б" або "в" цієї статті,
вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
( Кодекс доповнено статтею 254-2 згідно з Законом N 282/95-ВР від
11.07.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 254-3. Бездіяльність військової влади
 
   а) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або
непорушення військовою посадовою особою, що є органом дізнання,
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а так
само інше умисне невиконання військовою посадовою особою дій, які
вона за своїми посадовими обов'язками повинна була виконати, якщо
це завдало істотної шкоди, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
( Кодекс доповнено статтею 254-3 згідно з Законом N 282/95-ВР від
11.07.95;із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 255. Здача або залишення ворогові засобів ведення
         війни
 
   Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а
так само не викликане бойовою обстановкою залишення ворогові
укріплень, бойової техніки та інших засобів ведення війни, якщо
зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 255 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 256. Залишення гинучого військового корабля
 
   а) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не
виконав до кінця своїх службових обов'язків, а так само особою із
складу  команди  корабля  без належного на те розпорядження
командира -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   б) Те саме діяння, вчинене у воєнний час або в бойовій
обстановці, -
[an error occurred while processing this directive]
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі на
строк від десяти до п'ятнадцяти років.
( Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
 
   Стаття 257. Самовільне залишення поля бою або відмова
         діяти зброєю
 
   Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час
бою діяти зброєю -
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі
строком на п'ятнадцять років.
( Стаття 257 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 258. Добровільна здача в полон
 
   Добровільна здача в полон через боягузтво або малодушність -
   карається довічним позбавленням волі або позбавленням волі
строком на п'ятнадцять років.
( Стаття 258 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 259. Злочинні дії військовослужбовця, який
         перебуває в полоні
 
   а) Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в
полоні, у роботах, що мають воєнне значення, або в інших заходах,
які завідомо можуть завдати шкоди Україні або союзним з нею
державам, при відсутності ознак зради батьківщини, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   б) Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке
поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на
становищі старшого, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні,
дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих
мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з
боку ворога -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
( Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92)
 
   Стаття 260. Мародерство
 
   Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і
поранених (мародерство), -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 261. Насильство над населенням у районі воєнних дій
 
   Розбій, протизаконне знищення майна, насильство, а так само
протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності,
вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або довічним позбавленням волі.
( Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-III
( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 262. Погане поводження з військовополоненими
 
   а) Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце
неодноразово або зв'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване
проти хворих і поранених, а так само недбале виконання обов'язків
щодо хворих і поранених особами, на яких покладено лікування їх і
піклування про них, при відсутності ознак більш тяжкого злочину, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   б) Погане поводження з військовополоненими без зазначених
обтяжуючих обставин -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 263. Незаконне носіння знаків Червоного Хреста і
         Червоного Півмісяця та зловживання ними
 
   Носіння в районі воєнних дій знаків Червоного Хреста або
Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а так само
зловживання у воєнний час прапорами або знаками Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця, або пофарбуванням, присвоєним транспортним
засобам санітарної евакуації, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.
 
 
                              Додаток
 
               ПЕРЕЛІК
    майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком
 
   I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що
належать засудженому на правах особистої власності чи є його
часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб,
які перебувають на його утриманні:
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7194-10 від
22.06.84)
 
   1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській
місцевості, якщо засуджений та його сім'я постійно в ньому
проживають.
   2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні
засудженому і особам, які перебувають на його утриманні:
   а) одяг - на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне
зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два
зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх
плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім
того, дві літні хустки і одна тепла хустка (або шаль);
   б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари
гумової і пари валянок на кожну особу;
   в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;
Сторінки:1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Украина онлайн