Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

або за попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним
рецидивістом) цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 187 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ), N 1898-08 від
23.07.73; N 2718-08 від 17.06.74; N 270-10 від 26.05.80; N 4571-10
від 12.01.83; N 2444-11 від 27.06.86; N 4392-11 від 31.07.87; N
4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від 14.04.88, Законами N 2468-12
від 17.06.92; N 2935-12 від 26.01.93, N 64/95-ВР від 15.02.95,
N 388/96-ВР від 02.10.96, N 210/98-ВР від 24.03.98; N 60/95-ВР від
15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99,
N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000 )
 
 
 
 
               Глава IX
 
         ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ
 
   Стаття 187-1. ( Кодекс доповнено статтею 187-1 згідно з
           Указом ПВР від 09.11.66 ( 273а-06 )
          ( Стаття 187-1 виключена на підставі Указу ПВР
           N 7373-11 від 14.04.89 )
 
   Стаття 187-2. Глум над державною символікою
 
   Публічний глум над Державним гербом, Державним прапором або
Державним гімном України -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
   Публічний глум над офіційно встановленим або піднятим гербом
чи прапором іноземної держави -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-2 згідно з Указом ПВР від 09.11.66
( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР )
 
   Стаття 187-3. Організація або активна участь в групових
          діях, що порушують громадський порядок
 
   Організація, а так само активна участь в групових діях, що
грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою
законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили
порушення  роботи  транспорту,  державних  або  громадських
підприємств, установ, організацій, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-3 згідно з Указом ПВР від 09.11.66
( 273а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення
          зборів, мітингів, вуличних походів і
          демонстрацій
 
   Порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів,  мітингів,  вуличних походів і демонстрацій, вчинене
організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації
протягом  року  після  застосування заходів адміністративного
стягнення за такі ж дії, -
   карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 187-4 згідно з Указом ПВР N 6347-11 від
03.08.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від

08.02.95 )
 
   Стаття 187-5. Захват державних або громадських
          будівель чи споруд
 
   Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою
незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі
установ, організацій, підприємств -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 187-5 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від
20.04.90 )
 
   Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством
          воєнізованих формувань чи груп
 
   Створення не  передбачених  законодавством  воєнізованих
формувань чи груп або участь в їх діяльності -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років
з конфіскацією майна або без такої.
   Керівництво зазначеними  у  частині  першій  цієї статті
формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї,
боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна чи без такої.
   Участь у складі передбачених частиною першою цієї статті
формувань чи груп у нападі на державні, громадські підприємства,
установи, організації, або окремих громадян -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що призвели до
загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
   караються позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років, з конфіскацією майна.
   Особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті
формувань чи груп, звільняється від кримінальної відповідальності
за дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона
добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про
їх існування органи державної влади.
 -------------------
 Примітка. Під воєнізованим слід розуміти формування чи групу, які
      мають організаційну структуру військового типу, а саме:
      єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а
      також в яких проводиться військова або стройова чи
      фізична підготовка.
( Кодекс доповнено статтею 187-6 згідно з Законом N 1564-12 від
18.09.91; в редакції Закону N 3582-12 від 11.11.93 )
 
   Стаття 187-7. Участь у збройних конфліктах інших держав
 
   Участь без дозволу відповідних органів державної влади у
збройних конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної
винагороди або іншої особистої вигоди -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 187-7 згідно з Законом N 3582-12 від
11.11.93 )
 
   Стаття 187-8. Порушення законодавства про об'єднання
          громадян
 
   Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у
встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації,
або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,
а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі
ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 187-8 згідно з Законом N 3582-12 від
11.11.93 )
 
   Стаття 188. Опір представнику влади або представнику
         громадськості, який охороняє громадський
[an error occurred while processing this directive]
         порядок
 
   Опір представнику  влади  при  виконанні  ним  службових
обов'язків  або  представнику  громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 188-1
цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
тридцяти  до  вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
   Те саме діяння, поєднане з насильством або з примушенням до
виконання явно незаконних вимог, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до чотирьох
років.
( Стаття 188 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 188-1. Опір працівнику міліції, члену громадського 
          формування з охорони громадського порядку
          або військовослужбовцю при виконанні ними
          обов'язків по охороні громадського порядку
 
   Вчинення опору працівнику міліції або члену  громадського
формування  з  охорони  громадського  порядку,  а  також
військовослужбовцю при виконанні цими особами покладених на них
обов'язків по охороні громадського порядку -
   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у
розмірі від тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
   Ті самі дії, поєднані з насильством або погрозою застосування
насильства, а так само примушення цих осіб шляхом насильства або
погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 188-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62
( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83, N 6347-11 від 03.08.88, Законами N 41/95-ВР від
08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 189. Образа представника влади або представника
         громадськості, який охороняє громадський порядок
 
   Прилюдна образа представника  влади  при  виконанні  ним
службових обов'язків або з приводу виконання їх, а також вчинення
таких же дій щодо працівника громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 189-1
цього Кодексу,-
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 189 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР
від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
[an error occurred while processing this directive]
   Стаття 189-1. Образа працівника правоохоронного  органу,
          члена громадського формування  з  охорони
          громадського порядку або військовослужбовця
 
   Образа працівника правоохоронного  органу  у  зв'язку  з
виконанням ним службових обов'язків, а також члена громадського
формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у
зв'язку з діяльністю,  пов'язаною  з  охороною  громадського
порядку, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти  до  двохсот  неоподатковуваних  мінімумів доходів
громадян.
( Кодекс доповнено статтею 189-1 згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N
6347-11 від 03.08.88, Законами N 647-12 від 18.01.91, N 41/95-ВР
від 08.02.95, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 189-2. Погроза працівникові правоохоронного органу
 
   Погроза вбивством,  насильством  чи  знищенням  майна
працівникові правоохоронного органу, а так само його близьким
родичам у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 189-2 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 189-3. Втручання у діяльність працівника прокуратури,
          органу внутрішніх справ, безпеки
 
   Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури, органу
внутрішніх справ, безпеки з метою перешкодити виконанню ним
службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
п'ятдесяти до  двохсот  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян.
   Ті ж  дії,  якщо вони перешкодили запобігти злочину чи
затримати особу, яка його вчинила, або  вчинені  особою  з
використанням свого службового становища -
   караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або виправними роботами на строк від одного до двох років.
( Кодекс доповнено статтею 189-3 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 41/95-ВР від 08.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень судді або
          працівникові правоохоронного органу
 
   Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи
легких тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв або
вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням суддею чи
працівником правоохоронного органу службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
   Умисне заподіяння судді, працівникові правоохоронного органу
або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 189-4 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92, в редакції Закону N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна, що
         належить судді чи працівникові правоохоронного
         органу
 
   Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
працівникові правоохоронного органу, а також  його  близьким
родичам, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, застосування вибухових
речовин чи іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що
спричинили людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 189-5 згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2468-12 від
17.06.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 190. Погроза або насильство щодо посадової особи,
         громадського працівника або громадянина,
         який виконує громадський обов'язок
 
   Погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або
знищенням майна шляхом підпалу  щодо  посадової  особи  або
громадського працівника, застосована з метою припинити службову чи
громадську діяльність або змінити її характер в інтересах того,
хто погрожує, або така ж погроза відносно громадянина у зв'язку з
його участю в запобіганні та присіканні злочинів і порушень
громадського порядку, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
   Нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв чи вчинення
інших насильницьких дій щодо посадової особи або громадського
працівника у зв'язку з його службовою чи громадською діяльністю, а
так  само  відносно громадянина у зв'язку з його участю в
запобіганні та присіканні злочинів і  порушень  громадського
порядку -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
17.08.66 ( 195а-06 ), N 4571-10 від 12.01.83, Законами N 2175-12
від 06.03.92, N 388/96-ВР від 02.10.96 )
 
   Стаття 190-1. Посягання  на  життя  судді,  працівника
          правоохоронного органу у зв'язку з виконанням
          ними  службових  обов'язків, а також члена
          громадського формування з охорони громадського
          порядку або військовослужбовця у зв'язку з
          діяльністю, пов'язаною з охороною громадського
          порядку
 
( Положення статті 190-1 Глави IX, які передбачають смертну
 кару як вид покарання, втратили чинність як такі, що є
 неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Украина онлайн