Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 N 11-рп/99 ( v011p710-99 ) від 29.12.99 )
 
   Посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу
або його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, а так само члена громадського формування з охорони
громадського порядку  або  військовослужбовця  у  зв'язку  з
діяльністю, пов'язаною з охороною громадського порядку, -
   карається позбавленням  волі  на  строк  від дев'яти до
п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
_______________________________
Примітка. Під терміном "працівник правоохоронного органу", що
     вживається у статтях 123-1 ( 2001-05 ), 189-1, 189-2,
     189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені
     у частині першій статті 2 Закону України "Про державний
     захист працівників  суду  і правоохоронних органів"
     ( 3781-12 ).
     Під терміном "близькі родичі", що вживається у статтях
     123-1, 176-2, 189-2, 189-4, 189-5 і 190-1, слід розуміти
     осіб, які зазначені у частині другій статті 2 Закону
     України "Про  державний  захист працівників суду і
     правоохоронних органів".
( Кодекс доповнено статтею 190-1 згідно з Указом ПВР від 10.09.62
( 461а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 647-12
від 18.01.91, Законом N 2175-12 від 06.03.92, в редакції Закону N
388/96-ВР від 02.10.96, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000 )
 
   Стаття 191. Самовільне присвоєння влади або звання
         посадової особи
 
   Самовільне присвоєння влади або звання посадової  особи,
поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 191 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83 )
 
   Стаття 191-1. ( Кодекс доповнено статтею 191-1 згідно з
           Указом ПВР N 1432-11 від 10.12.85 )
          ( Стаття 191-1 виключена на підставі Закону 
           N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 191-2. Одержання незаконної винагороди працівником
          державної установи чи організації
 
   Незаконне одержання працівником державної  установи  чи
організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді
матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі
за виконання чи невиконання будь-яких дій з  використанням
службового становища -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від одного
до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
___________________________
   Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій
        статті слід розуміти незаконну винагороду, яка у
        0,5 і більше разів перевищує  неоподатковуваний
        мінімум доходів громадян.
( Кодекс доповнено статтею 191-2 згідно з Законом N 282/95-ВР
від 11.07.95 )
 
   Стаття 192. Ухилення військовозобов'язаного від учбових
         або перевірочних зборів та військового обліку
 
   Ухилення військовозобов'язаного від учбових або перевірочних
зборів -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме  діяння, вчинене шляхом заподіяння собі якогось
покалічення  (членоушкодження),  симуляції  хвороби,  підробки
документів чи іншого обману, а так само вчинене при інших

обтяжуючих обставинах, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку, якщо
раніше протягом року за таке ж діяння до винного було застосовано
адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 192 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 1516-07 від 13.01.69; N 4571-10 від
12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 193. Викрадення або пошкодження документів,
         штампів, печаток
 
   Викрадення, а  також  умисне  знищення,  пошкодження або
утаювання офіціальних чи приватних документів,  штампів  або
печаток,  що  знаходяться  на  державних  або  громадських
підприємствах, в установах та організаціях, вчинене з корисливих
мотивів або іншої особистої заінтересованості, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  якщо вони спричинили порушення роботи
підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів і печаток, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
   Викрадення у  громадян  паспорта  або  іншого  важливого
особистого документа -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача
          чи одержання посвідчення або іншого
          офіційного документа
 
   Купівля, продаж або інша оплатна передача чи  одержання
посвідчення  або іншого офіційного документа, який видається
підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє
від обов'язків, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені повторно, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 193-1 згідно з Указом ПВР N 596-12 від
26.12.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 194. Підробка документів, штампів і печаток, збут їх
         та використання підроблених документів
 
   Підробка посвідчення або іншого документа, який видається
державним або громадським підприємством, установою чи організацією
і який надає права або звільняє від обов'язків,  з  метою
використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут
такого документа, а так само виготовлення підроблених штампів або
печаток  державних  чи  громадських підприємств, установ або
організацій з тією ж метою або збут їх -
   караються позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
   Використання завідомо підробленого документа -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно, -
   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
конфіскацією майна або без такої. 
[an error occurred while processing this directive]
( Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР 
N 4571-10 від 12.01.83, N 596-12 від 26.12.90, Законом 
N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 194-1. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів
          та агрегатів транспортного засобу
 
   Знищення, підробка або  заміна  ідентифікаційного  номера
двигуна, шасі або кузова транспортного засобу, або заміна без
дозволу відповідних органів державної влади номерної деталі з
ідентифікаційним номером транспортного засобу -
   карається позбавленням волі на строк від двох до трьох років
з конфіскацією майна або штрафом від п'ятисот  до  семисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна.
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років з конфіскацією майна. 
( Кодекс доповнено статтею 194-1 згідно із Законом N 1981-III
( 1981-14 ) від 21.09.2000 )
 
   Стаття 195. ( Кодекс доповнено статтею 195 згідно з
          Указом ПВР від 17.08.66 ) 
         ( Стаття 195 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 195-1. ( Кодекс доповнено статтею 195-1 згідно з
           Указом ПВР від 17.08.66 ( 195а-06 )
          ( Стаття 195-1 виключена на підставі Закону 
           N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 196. ( Стаття 196 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
   Стаття 196-1. Порушення правил адміністративного нагляду
 
   Злісне порушення правил адміністративного нагляду, якщо воно
вчинено особою,  до якої двічі протягом року застосовувались
адміністративні стягнення за такі ж порушення, -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років або виправними роботами на той же строк. 
   Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою
ухилення від адміністративного нагляду, а так само неприбуття без
поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання
особи, щодо якої встановлено адміністативний нагляд при звільненні
з місць позбавлення волі, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
( Кодекс доповнено статтею 196-1 згідно з Указом ПВР  від
17.08.66 ( 195а-06 ); із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N
4571-10 від 12.01.83; N 5855-10 від 23.09.83, Законом N 265/94-ВР
від 01.12.94 )
 
   Стаття 197. ( Стаття 197 виключена на підставі Закону 
          N 2547-12 від 07.07.92 )
 
[an error occurred while processing this directive]
   Стаття 198. Самоуправство
 
   Самоуправство, тобто  самовільне,  всупереч  встановленому
законом  порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких
оспорюється  іншою  особою  або  державним  чи  громадським
підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було
заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, -
   карається виправними роботами на строк до одного року, або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, або
громадською доганою.
( Стаття 198 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем
 
   Увмисне втручання у роботу автоматизованих  систем,  що
призвело  до перекручення чи знищення інформації або носіїв
інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів,
призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і
здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то
носіїв інформації,-
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб,-
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 198-1 згідно з Законом N 218/94-ВР 
від 20.10.94 )
 
   Стаття 198-2. Примушування до виконання чи невиконання
          цивільно-правових зобов'язань
 
   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь
договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання під погрозою
насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження
чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань, вчинене повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або під погрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань,  вчинене  організованою  групою,  або  особливо
небезпечним рецидивістом, або поєднане з насильством, небезпечним
для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи
спричинило інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
( Кодекс доповнено статтею 198-2 згідно з Законом N 530/96-ВР
від 20.11.96 )
 
   Стаття 199. Самовільне зайняття земельної ділянки та
         самовільне будівництво
 
   Самовільне зайняття земельної ділянки, якщо за такі ж дії
протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк від шести місяців до
одного року або штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти  п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Самовільне будівництво будинків або споруд, якщо за такі ж
дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк від шести місяців до
одного року або штрафом у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати, з  конфіскацією
незаконно споруджених будівель.
   Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття
земельної ділянки або самовільне будівництво будинків або споруд,
а так само безпосередня участь у цих групових діях, - 
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно
споруджених будівель.
   Дії, передбачені цією статтею, якщо вони завдали значної
шкоди  підприємствам,  установам,  організаціям  або  окремим
громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до семидесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно споруджених будівель.
( Стаття 199 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 597а-12 від
26.12.90, Законами N 2977-12 від 27.02.93, N 209/94-ВР від
14.10.94 )
 
   Стаття 200. Незаконне користування емблемами і знаками
         Червоного Хреста і Червоного Півмісяця
 
   Незаконне користування емблемами і розпізнавальними знаками
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також найменуванням
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 200 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР 
від 08.02.95 )
 
   Стаття 201. Незаконне підняття Державного прапора
         України на річковому або морському судні
 
   Підняття Державного  прапора  України  на  річковому або
морському судні без права на цей прапор -
   карається позбавленням  волі на строк до одного року з
конфіскацією судна чи без конфіскації.
( Стаття 201 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 202. Порушення правил користування радіоустановками
         на суднах
 
   Порушення правил користування радіоустановками як на суднах
України, так і на іноземних суднах, що знаходяться у водах
України, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Украина онлайн