Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

заробітної плати.
( Стаття 202 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 203. Неподання допомоги судну і особам, що
         зазнали лиха
 
   Неподання допомоги  капітаном  судна  іншому  судну,  що
зіткнулося з ним, його екіпажеві та його пасажирам, а так само
зустрінутим на морі чи іншому водному шляху особам, що зазнали
лиха, якщо він міг подати таку допомогу без серйозної небезпеки
для свого судна, його екіпажу та пасажирів, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
( Стаття 203 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )
 
   Стаття 204. Неповідомлення капітаном назви свого судна
         при зіткненні суден
 
   Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з
ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також і місця
свого відправлення та призначення, незважаючи на змогу подати ці
відомості, -
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 204 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР 
від 08.02.95 )   
 
   Стаття 205. Пошкодження морського телеграфного кабеля
 
   Необережне пошкодження морського телеграфного кабеля, якщо
воно викликало  або  могло  викликати  перерву  телеграфного
сполучення, -
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 205 із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
( Нову редакцію статті 205 див. в Законі N 386/96-ВР від 01.10.96;
вона буде введена в дію одночасно із введенням у дію закону щодо
внесення змін до статті 32 Кримінального кодексу України стосовно
визначення розміру штрафу залежно від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян згідно з Постановою ВР N 387/96-ВР від 01.10.96 )
 
 
   Стаття 205-1. ( Статтю 205-1 виключено на підставі Закону 
          N 386/96-ВР від 01.10.96 ) Порушення правил
          охорони ліній зв'язку
 
   Порушення правил охорони ліній зв'язку, що потягло за собою
пошкодження кабельної лінії міжміського зв'язку,  якщо  воно
викликало перерив зв'язку, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 205-1 згідно з Указом ПВР N 2377-07 від
15.12.69, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
 
               Глава X
 
     ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО
         ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО ЗДОРОВ'Я
 
   Стаття 206. Хуліганство
 
   Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський
порядок і виражають явну неповагу до суспільства, -

   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Злісне хуліганство, тобто ті ж дії, що відзначаються за своїм
змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв'язані
з опором представнику влади чи представнику громадськості, який
виконує обов'язки по охороні громадського порядку, чи іншим
громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені
особою, раніше судимою за хуліганство, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   Особливо злісне хуліганство, тобто дії, передбачені частинами
1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені з застосуванням чи спробою
застосування вогнестрільної зброї або ножів, кастетів чи іншої
холодної зброї, а  так  само  інших  предметів,  спеціально
пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
( Стаття 206 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
17.08.66; N 2368-07 від 12.12.69; N 1848-09 від 23.03.77; 
N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують
          громадському порядку і безпеці громадян
 
   Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до
вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці
громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з
метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів
і т.ін.) -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене
повторно, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
(Кодекс доповнено статтею 206-1 згідно з Указом ПВР N 9082-11 від
20.04.90, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 206-2. Завідомо неправдиве повідомлення про
          загрозу безпеці громадян, знищення або
          пошкодження об'єктів власності
 
   Завідомо неправдиве письмове чи усне повідомлення про загрозу
безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів приватної,
колективної чи державної власності шляхом вибуху, підпалу або
іншим загальнонебезпечним способом -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, якими завдано значної шкоди законним правам та
інтересам громадян, їх об'єднанням чи державі, а також вчинені
повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти
років.
( Кодекс доповнено статтею 206-2 згідно з Законом N 2935-12 від
 26.01.93, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 207. Знищення і зруйнування пам'яток історії і
         культури
 
   Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам'яток історії
і культури, взятих під охорону держави, або територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 207 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 81/96-ВР від
06.03.96 )
 
[an error occurred while processing this directive]
   Стаття 207-1. Жорстоке поводження з тваринами
 
   Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель
або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені особою, до якої
протягом року було застосовано адміністративне стягнення за такі ж
дії, -
   караються виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 207-1 згідно з Указом ПВР N 5822-11 від
29.04.88, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 208. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
 
   Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у
заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само
використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 208 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від 
N 2159-07 18.08.69, N 2718-08 від 17.06.74)
 
   Стаття 208-1. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння
 
   Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння  особою,  в
службовій залежності від якої перебував неповнолітній, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(Кодекс доповнено статтею 208-1 згідно з Указом ПВР N 1527-08 від
29.03.73; із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10 
від 12.01.83; N 704-11 від 01.08.85, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 208-2. Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання
          лікарських та інших засобів, що викликають
          одурманювання
 
   Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та
інших засобів, які не  є  наркотичними  і  які  викликають
одурманювання, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Кодекс доповнено статтею 208-2 згідно з Указом ПВР N 4452-11 від
21.08.87)
 
   Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під
         приводом виконання релігійних обрядів
 
   Організація або  керівництво групою, діяльність якої, що
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання  релігійних  обрядів, поєднана з заподіянням шкоди
здоров'ю громадян або статевою розпустою, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 209 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2354-12
від 15.05.92 )
 
[an error occurred while processing this directive]
   Стаття 210. Держання домів розпусти і звідництво
 
   Держання домів розпусти або звідництво для розпусти -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 210 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2175-12 від
06.03.92 )
 
   Стаття 211. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження
         порнографічних предметів
 
   Ввезення в  Україну  з  метою збуту або розповсюдження,
виготовлення, збут чи розповсюдження творів, зображень або інших
предметів порнографічного характеру -
 
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією порнографічних предметів, засобів їх виготовлення і
розповсюдження.
 
   Ті ж дії щодо кіно-  і  відеопродукції  порнографічного
характеру - 
 
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією порнографічної кіно- і
відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
 
   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років  з  конфіскацією  порнографічних  предметів,  кіно-  і
відеопродукції,  засобів  їх  виготовлення,  розповсюдження і
демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. 
( Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83; Законами N 41/95-ВР від 08.02.95, N 497/96-ВР від
14.11.96 )
 
   Стаття 211-1.  Ввезення,  виготовлення або розповсюдження
         творів, що пропагують  культ  насильства  і
         жорстокості
 
   Ввезення в  Україну  з  метою  збуту чи розповсюдження,
виготовлення, збут, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи
розповсюдження  творів,  що  пропагують  культ  насильства і
жорстокості, -
 
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і
жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
 
   Ті ж дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ
насильства і жорстокості, -
 
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом  від  ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією кіно-
і відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості,
засобів її виготовлення і демонстрування.
 
   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб, -
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією творів та кіно- і відеопродукції,  що
пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення
і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. 
( Кодекс доповнено статтею 211-1 згідно з Указом ПВР N 2753-11
від 18.08.86, із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР
від 08.02.95, в редакції Закону N 497/96-ВР від 14.11.96 )
 
   Стаття 212. Глум над могилою
 
   Глум над  могилою, а так само викрадення предметів, що
знаходяться в могилі чи на могилі, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
( Стаття 212 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 213. Придбання або збут майна, завідомо здобутого
         злочинним шляхом
 
   Заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти  мінімальних  розмірів  заробітної  плати,  або
громадською доганою.
   Ті самі дії, вчинені у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років з штрафом
від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати чи без
такого або виправними роботами на строк до двох років.
   Заздалегідь не обіцяні збут або зберігання з метою збуту, а
так само придбання з метою збуту майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати
або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією
майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені у вигляді
промислу,  або у великих розмірах, або особливо небезпечним
рецидивістом, -
   караються позбавленням  волі  на строк до семи років з
конфіскацією майна чи без такої.
( Стаття 213 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
10.09.62 ( 461а-06 ); N 4571-10 від 12.01.83; N 2444-11 від
27.06.86,  Законами N 2175-12 від 06.03.92, N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 213-1. ( Кодекс доповнено статтею 213-1 згідно 
           з Указом ПВР N 6976-11 від 14.12.88 )
          ( Стаття 213-1 виключена на підставі Закону
           N 3888-12 від 28.01.94 )
 
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Украина онлайн