Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Чинність частин 1 і 2 цієї статті не поширюється на випадки
вчинення такого злочину на території України, коли особа, яка
захопила або тримає заложника, перебуває на території України, і
ця особа, а також заложник є громадянами України.
   Захоплення чи утримання особи як заложника з метою спонукання
державної, громадської установи або органу чи посадової особи
вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови
звільнення заложника -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   Дії, передбачені  частиною  4 цієї статті, вчинені щодо
працівника правоохоронного органу чи представника влади, а так
само щодо його близьких родичів, або за попереднім зговором групою
осіб, або особливо небезпечним рецидивістом чи поєднані  із
заподіянням потерпілому середньої тяжкості чи тяжкого тілесного
ушкодження, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 123-1 згідно з Указом ПВР N 4392-11 від
31.07.87; із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 647-12 від
18.01.91; Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 388/96-ВР від
02.10.96 )
 
   Стаття 123-2. Незаконне поміщення в психіатричну лікарню
 
   Поміщення в психіатричну лікарню завідомо психічно здорової
особи -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк з позбавленням права займати
певні посади або займатись певною діяльністю на строк від одного
року до трьох років чи без такого.
( Кодекс доповнено статтею 123-2 згідно з Указом ПВР N 5397-11 від
10.02.88 )
 
   Стаття 124. Викрадення чужої дитини
 
   Викрадення або підміна чужої дитини з корисливою метою, з
помсти або з інших особистих мотивів -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   
   Стаття 124-1. Торгівля людьми
 
   Відкрите чи таємне заволодіння людиною, пов'язане з законним
чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через
державний кордон України або без такого для подальшого продажу або
іншої  оплатної  передачі  з метою сексуальної експлуатації,
використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність,
залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях,
використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
 
   Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб,
повторно, за попереднім зговором групою осіб, з використанням
посадового становища або особою, від якої потерпілий був у
матеріальній або іншій залежності, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
 
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені
організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей
за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у
потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького
донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
( Кодекс доповнено статтею 124-1 згідно із Законом N 210/98-ВР

від 24.03.98 )
 
   Стаття 125. Наклеп
 
   Наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих вигадок, що
ганьблять іншу особу, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти  мінімальних  розмірів  заробітної  плати,  або
громадською доганою.
   Наклеп у друкованому або іншим способом розмноженому творі, в
анонімному листі, а так само вчинений особою, раніше судимою за
наклеп, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні державного або
іншого тяжкого злочину, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 125 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 1432-11 від 10.12.85, Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 126. Образа
 
   Образа, тобто умисне приниження честі і гідності особи,
виражене в непристойній формі, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати, або громадською доганою.
( Стаття 126 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
               Глава IV
 
       ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ
      ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
   ( Назва глави IV в редакції Закону N 974-XIV ( 974-14 )
    від 15.07.99 )
   
   Стаття 127. Перешкодження здійсненню виборчого права чи
         роботі виборчої комісії
 
   Перешкодження здійсненню громадянином України його виборчих
прав або роботі виборчої комісії, вчинене з метою вплинути на
результати виборів, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
   Ті ж діяння, вчинені шляхом підкупу, обману, або поєднані з
пошкодженням майна або з застосуванням насильства до громадянина,
який здійснює свої виборчі права, або члена виборчої комісії чи їх
близьких родичів, або з погрозою застосувати таке насильство чи
знищити майно, а так само вчинені за попереднім зговором групою
осіб або членом виборчої комісії чи іншою посадовою особою з
використанням влади або посадового становища, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
( Стаття 127 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 8710-11 від 19.01.90; Законом N 3039-12 від
03.03.93; в редакції Закону N 974-XIV ( 974-14 ) від 15.07.99 )
 
   Стаття 128. Неправомірне використання виборчих бюлетенів,
         підлог  виборчих  документів або неправильний
         підрахунок голосів чи неправильне  оголошення
         результатів виборів
 
   Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка
не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих
бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Підлог, тобто   виготовлення   виборчого   документа
невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений
[an error occurred while processing this directive]
законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих
відомостей або будь-яка інша його  підробка,  а  так  само
використання  завідомо  підробленого  виборчого  документа чи
виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
   Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом
виборчої комісії або іншою посадовою особою, а так само завідомо
неправильний  підрахунок  голосів  або  завідомо  неправильне
оголошення результатів виборів -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років.
( Стаття 128 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 4571-10
від 12.01.83; N 8710-11 від 19.01.90; Законом N 3039-12 від
03.03.93; в редакції Закону N 974-XIV ( 974-14 ) від 15.07.99 )
 
   Стаття 129. Порушення таємниці голосування
 
   Умисне порушення таємниці голосування під час проведення
передбачених законодавством України виборів -
   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років.
   Ті ж діяння, вчинені членом виборчої комісії або іншою
посадовою особою з використанням влади чи посадового становища, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
( Стаття 129 із змінами, внесеними згідно з Законом N 3039-12 від
03.03.93; в редакції Закону N 974-XIV ( 974-14 ) від 15.07.99 )
 
   Стаття 129-1. Порушення законодавства про референдум
 
   Перешкодження шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або
іншим шляхом вільному здійсненню громадянином права брати участь у
референдумі, вести агітацію до дня проведення референдуму -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені членом комісії з референдуму або іншою
посадовою особою, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Підлог документів   референдуму,   приписка,   завідомо
неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці голосування,
вчинені членом комісії з референдуму або іншою посадовою особою, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом
від семи до п'ятнадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів
заробітної плати.
( Кодекс доповнено статтею 129-1 згідно з Законом N 3039-12 від
03.03.93 )
 
   Стаття 130. Порушення недоторканності житла громадян
[an error occurred while processing this directive]
 
   Незаконний обшук,  незаконне виселення або інші дії, що
порушують недоторканність житла громадян,  вчинені посадовою 
особою, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати, або громадською доганою.
( Стаття 130 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
   Стаття 131. Порушення  таємниці  листування,  телефонних
         розмов, телеграфних та інших повідомлень, що
         передаються засобами зв'язку
 
   Порушення таємниці  листування,  телефонних  розмов  і
телеграфних повідомлень громадян -
   карається виправними роботами на строк до шести місяців, або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, або
громадською доганою.
( Стаття 131 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83, Законом N 41/95-ВР від 08.02.95 )
 
( Нову редакцію статті 131 див. в Законі N 386/96-ВР від 01.10.96;
вона буде введена в дію одночасно із введенням у дію закону щодо
внесення змін до статті 32 Кримінального кодексу України стосовно
визначення розміру штрафу залежно від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян згідно з Постановою ВР N 387/96-ВР від 01.10.96 )
 
 
   Стаття 132. Перешкодження законній діяльності профспілок
 
   Перешкодження законній діяльності професійних спілок або їх
органів -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.
( Стаття 132 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7194-10
від 22.06.84 )
 
   Стаття 133. Порушення законодавства про працю
 
   Незаконне звільнення працівника з роботи або невиконання
рішення суду про поновлення на роботі з особистих мотивів,
повторне протягом  року  після  накладення  адміністративного
стягнення  порушення  встановлених  термінів  виплати пенсій,
стипендій, заробітної плати або виплата їх не в повному обсязі, а
так само інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене
посадовою особою підприємства, установи, організації незалежно від
форм  власності або громадянином - суб'єктом підприємницької
діяльності, -
   карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти
років.
   Порушення встановлених термінів виплати заробітної плати як
наслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати
заробітної плати, вчинене посадовою особою підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності або громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
( Стаття 133 в редакції Закону N 1979-III ( 1979-14 ) від
21.09.2000 )
 
   Стаття 134. Відмова в прийомі на роботу вагітної жінки
 
   Відмова в прийомі жінки на роботу з мотивів вагітності або
відмова в прийомі на роботу матері, яка має грудну дитину, а так
само зниження заробітної плати або звільнення жінки з роботи з тих
же мотивів -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
позбавленням права займати певні посади на строк до двох років.
( Стаття 134 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4571-10
від 12.01.83 )
 
   Стаття 134-1. Переслідування громадян за критику
 
   Умисне ущемлення посадовою особою прав і охоронюваних законом
інтересів громадянина, зв'язане з переслідуванням його за подачу в
установленому порядку пропозицій, заяв, скарг або за критику, що
міститься в них, а так само за виступ з критикою в іншій формі, -
   карається позбавленням права займати певні посади на строк до
одного року або штрафом від  п'ятдесяти  до  ста  двадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, що спричинили істотну шкоду правам і охоронюваним
законом інтересам громадянина, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.
( Кодекс доповнено статтею 134-1 згідно з Указом ПВР N 1432-11 від
10.12.85; із змінами, внесеними згідно з Законом N 41/95-ВР від
08.02.95 )
 
   Стаття 135. Порушення вимог законодавства про охорону праці
   
   Порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів
про  охорону  праці посадовою особою підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності або громадянином -
суб'єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення створювало
небезпеку для життя або здоров'я громадян, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило нещасні випадки з
людьми, - 
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.
( Стаття 135 в редакції Закону N 8/95-ВР від 19.01.95; із змінами,
внесеними згідно  із  Законом  N 1979-III  ( 1979-14 )  від
21.09.2000 )
 
   Стаття 136. Порушення прав на об'єкт права
         інтелектуальної власності
 
   Незаконне використання  об'єкта  права  інтелектуальної
власності  (літературного чи художнього твору, їх виконання,
фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми,
бази  даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі,
промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії
інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту
Сторінки:1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Украина онлайн