Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

 
   Стаття 52. Умовно-дострокове звільнення від покарання
         і заміна покарання більш м'яким
 
   До осіб, засуджених до позбавлення волі, умовно засуджених до
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, виправних
робіт або направлення в дисциплінарний батальйон, а також до осіб,
умовно звільнених з місць позбавлення волі  з  обов'язковим
залученням до праці відповідно до статті 52-2 цього Кодексу, крім
осіб, перелічених у статті 52-1 цього Кодексу,  може  бути
застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання або заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано до засудженого лише в тому разі, коли він зразковою
поведінкою і чесним ставленням до праці довів своє виправлення.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  і  заміна
невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким  покаранням
застосовуються судом за місцем відбування покарання засудженим за
спільним поданням органу, який відає виконанням покарання, і
спостережної  комісії при виконавчому комітеті місцевої Ради
народних депутатів, а щодо осіб, умовно засуджених до позбавлення
волі з обов'язковим залученням до праці та умовно звільнених з
місць позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, - також
і за спільним поданням адміністрації і громадських організацій за
місцем роботи засудженого. Щодо осіб, які відбувають покарання в
дисциплінарному  батальйоні  умовно-дострокове  звільнення від
покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
покаранням застосовуються за поданням командування дисциплінарного
батальйону.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано після фактичного відбуття засудженим не менше половини
призначеного строку покарання.
   До осіб:
   1) засуджених за умисний злочин до позбавлення волі на строк
понад три роки;
   2) що раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі за
умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинили
умисний злочин, за який їх засуджено до позбавлення волі;
   3) що  вчинили  під  час відбування покарання у місцях
позбавлення волі умисний злочин, за який їх  засуджено  до
позбавлення волі, - умовно-дострокове звільнення від покарання
або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням
може бути застосовано після фактичного відбуття не менше двох
третин призначеного строку покарання.
   До осіб, засуджених за виготовлення або збут підроблених
грошей цінних паперів чи білетів державних лотерей при обтяжуючих
обставинах (стаття 79 частина 2); розкрадання державного або
колективного майна в особливо великих розмірах (стаття 86-1), крім
вчиненого шляхом розбою; вимагательство державного, колективного
або індивідуального майна, вчинене при обтяжуючих обставинах
(стаття  86-2 частини 2 і 3, стаття 144 частини 2 і 3);
згвалтування, вчинене групою осіб, або згвалтування неповнолітньої
(стаття  117  частина  3); зловживання владою або посадовим
становищем, перевищення влади або посадових повноважень, одержання
хабара, посередництво в хабарництві або дачу хабара при обтяжуючих
обставинах (статті 165 частина 2, 166 частини 2 і 3, 168, 169
частина 2 і 170 частина 2); незаконне заволодіння транспортним
засобом при обтяжуючих обставинах, крім поєднаного з насильством,
небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою
застосування такого насильства, або вчиненого організованою групою
чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частини 2 і 3);
розкрадання радіоактивних матеріалів (стаття 228-3); незаконні
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання  з метою збуту чи збут наркотичних засобів або
психотропних речовин при обтяжуючих обставинах (стаття 229-1
частини 2 і 3); розкрадання наркотичних засобів або психотропних
речовин  при  обтяжуючих обставинах, крім вчиненого особливо
небезпечним рецидивістом або шляхом розбійного нападу, або у
особливо великих розмірах (стаття 229-2 частина 2); організація

або держання дому для вживання чи виготовлення наркотичних засобів
або психотропних речовин при обтяжуючих обставинах (стаття 229-4
частина 2); використання коштів, здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів при
обтяжуючих  обставинах  (стаття 229-12 частина 2); незаконне
введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин
при  обтяжуючих  обставинах (стаття 229-15 частини 2 і 3);
розкрадання,  незаконні  виготовлення,  придбання, зберігання,
передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин при
обтяжуючих обставинах (стаття 229-17 частини 2 і 3); розкрадання
прекурсорів при обтяжуючих обставинах (стаття 229-19 частини 2 і
3); незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або
пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах (стаття 229-20
частини 2 і 3), зловживання військової посадової особи владою чи
посадовим становищем, перевищення військовою посадовою особою
влади чи посадових повноважень, бездіяльність військової влади при
обтяжуючих обставинах (статті 254 пункти "б" і "в", 254-2 пункти
"б", "в" і "г", 254-3 пункти "б" і "в"), -
   умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано після фактичного відбуття не менше трьох чвертей
призначеного строку покарання. При умовно-достроковому звільненні
від покарання або заміні покарання більш м'яким  покаранням
засудженого може бути звільнено також від додаткових покарань у
вигляді позбавлення права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю.
   При заміні невідбутої частини позбавлення волі виправними
роботами вони призначаються в межах строків, установлених законом
для цих видів покарання, і не повинні перевищувати невідбутого
строку позбавлення волі.
   Застосовуючи умовно-дострокове звільнення від покарання або
заміну невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням, суд
може покласти на певний трудовий колектив, за його згодою,
обов'язок по нагляду за умовно-достроково звільненим протягом
невідбутої частини призначеного судом строку покарання чи за
особою, якій невідбуту частину покарання замінено більш м'яким
покаранням, і проведенню з ними виховної роботи.
   В разі  вчинення  особою,  до  якої  було  застосовано
умовно-дострокове  звільнення,  протягом  невідбутої  частини
покарання нового злочину, суд призначає їй покарання за правилами,
передбаченими статтею 43 цього Кодексу.
( Стаття 52 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); 10.09.62 ( 461а-06 ); N 2368-07 від
12.12.69; N 1848-09 від 23.03.77, N 270-10 від 26.05.80; N 4290-10
від 16.11.82; N 4571-10 від 12.01.83; N 279-11 від 20.05.85; N
2444-11 від 17.06.86; N 4452-11 від 21.08.87; N 5723-11 від
14.04.88, Законами N 2175-12 від 06.03.92; N 2468-12 від 17.06.92;
N 2547-12 від 07.07.92; N 3890-12 від 28.01.94, N 64/95-ВР від
15.02.95, N 282/95-ВР від 11.07.95, N 530/96-ВР від 20.11.96;
N 60/95-ВР від 15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 )
від 08.07.99, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1945-III
( 1945-14 )  від  14.09.2000,  N 1969-III  ( 1969-14 ) від
21.09.2000, N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 ) 
 
 
   Стаття 52-1. Незастосування умовно-дострокового звільнення
          від покарання і заміни покарання більш м'яким
 
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  і  заміна
невідбутої частини  покарання  більш  м'яким  покаранням  не
застосовуються:
   1) до особливо небезпечного рецидивіста;
   2) до особи, засудженої за особливо небезпечні злочини проти
держави (статті 56-60, 62, 63, 63-1);
   3) до осіб, засуджених за бандитизм (стаття 69); дії, що
дезорганізують роботу виправно-трудових установ (стаття 69-1);
розбій з метою заволодіння державним, колективним майном або
індивідуальним майном громадян при обтяжуючих обставинах (статті
86 частина 2, 142 частини 2 і 3); розкрадання державного або
колективного майна в особливо великих розмірах (стаття 86-1),
вчинене шляхом розбою; умисне вбивство (статті 93, 94, 96, 234
[an error occurred while processing this directive]
пункт "в"), крім убивства при перевищенні меж необхідної оборони
або в стані сильного душевного хвилювання; умисне тяжке тілесне
ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини 2 і 3,
189-4 частина 2); незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) при
обтяжуючих обставинах (стаття 115-2 частина 2); згвалтування, що
спричинило особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування
малолітньої (стаття 117 частина 4); захоплення заложників (стаття
123-1); торгівля людьми (стаття 124-1); створення не передбачених
законодавством воєнізованих формувань чи груп (стаття 187-6);
посягання на життя судді, працівника правоохоронного органу,
члена громадського формування з охорони громадського порядку або
військовослужбовця (стаття 190-1); особливо злісне хуліганство
(стаття  206  частина 3); незаконне заволодіння транспортним
засобом,  поєднане з насильством, небезпечним для життя або
здоров'я  потерпілого,  або  з  погрозою застосування такого
насильства,  або  вчинене  організованою  групою чи особливо
небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частина 3); угон або
захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи
річкового  судна  (стаття  217-2);  блокування  транспортних
комунікацій (стаття 217-3 частина 3); розкрадання вогнестрільної
зброї, бойових припасів або вибухових речовин шляхом розбійного
нападу (стаття 223 частина 2); розкрадання наркотичних засобів або
психотропних  речовин  шляхом розбійного нападу, а так само
розкрадання  наркотичних  засобів або психотропних речовин у
особливо великих розмірах (стаття 229-2 частина 3); розкрадання
прекурсорів з метою збуту, а так само їх збут, вчинені шляхом
розбійного нападу чи в особливо великих розмірах (стаття 229-19
частина 3);
   4) до особи, якій покарання у вигляді довічного позбавлення
волі  замінено позбавленням волі на певний строк в порядку
помилування або амністії;
   5) до особи, яка раніше більш як два рази засуджувалася до
позбавлення волі за умисні злочини, якщо судимість за попередній
злочин не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
   6) до особи, яка раніше звільнялася з місць позбавлення волі
до повного  відбуття  призначеного  судом  строку  покарання
умовно-достроково або умовно з обов'язковим залученням до праці і
знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання
або обов'язкового строку роботи.
( Кодекс доповнено статтею 52-1 згідно з Указом ПВР N 2368-07 від
12.12.69; із змінами, внесеним згідно з Указами ПВР N 1898-08 від
23.07.73; N 1848-09 від 23.03.77; N 4571-10 від 12.01.83; N
279-11 від 20.05.85; N 4392-11 від 31.07.87; N 4452-11 від
21.08.87; N 647-12 від 18.01.91; Законами N 1564-12 від 18.09.91;
N 2468-12 від 17.06.92; N 2935-12 від 26.01.93; N 3582-12 від
11.11.93, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 388/96-ВР від 02.10.96, N
210/98-ВР від 24.03.98, N 1483-III ( 1483-14 ) від 22.02.2000,
N 1981-III ( 1981-14 ) від 21.09.2000 )
 
 
   ( Застосування статті 52-2 зупинено до прийняття нового
    Кримінального кодексу України згідно з Постановою ВР 
    N 2359-12 від 16.05.92 )
   Стаття 52-2. Умовне звільнення з місць позбавлення волі
          з обов'язковим залученням засудженого до праці
 
[an error occurred while processing this directive]
   До повнолітніх працездатних осіб, що відбувають покарання в
місцях позбавлення волі, за винятком засуджених, які відбувають
покарання в колоніях-поселеннях для осіб, що вчинили злочини з
необережності, а також у  колоніях-поселеннях,  якщо  дальше
виправлення і перевиховання таких осіб можливе без ізоляції від
суспільства, але в умовах здійснення за ними нагляду, може бути
застосовано  умовне  звільнення  з місць позбавлення волі з
обов'язковим залученням засудженого до праці в  місцях,  що
визначаються органами, які відають виконанням вироку.
   Умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці може бути застосовано:
   1) до осіб, засуджених на строк до десяти років включно,
після фактичного відбуття ними не менше третини призначеного
строку покарання;
   2) до осіб, засуджених на строк понад десять років, після
фактичного відбуття ними не менше половини призначеного строку
покарання;
   3) до осіб, засуджених за злочини, перелічені в частині 6
статті 52 цього Кодексу, після фактичного відбуття ними не менше
двох третин призначеного строку покарання.
   Умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці застосовується судом за місцем
відбування покарання засудженим за спільним поданням органу, який
відає виконанням покарання, і спостережної комісії при виконавчому
комітеті  місцевої  Ради  народних  депутатів  при наявності
зобов'язання засудженого зразковою поведінкою і чесним ставленням
до праці довести своє виправлення.
   Умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов'язковим
залученням засудженого до праці не застосовується:
   1) до осіб, перелічених у пунктах 2 і 3 частини 3 статті 25-1
цього Кодексу;
   2) до осіб, перелічених у статті 52-1 цього Кодексу;
   3) до осіб, які систематично чи злісно порушують вимоги
режиму відбування покарання.
   Якщо умовно звільнений ухиляється від роботи або систематично
чи злісно порушує трудову дисципліну, громадський порядок або
встановлені для нього правила проживання, він направляється за
ухвалою суду для відбування позбавлення  волі,  призначеного
вироком. При цьому час ухилення від роботи не зараховується, а
час, протягом якого умовно звільнений працював,  може  бути
зарахований судом частково або повністю до строку відбування
покарання з розрахунку день за день.
   Якщо умовно звільнений вчинив протягом обов'язкового строку
роботи новий злочин, суд призначає йому покарання за правилами,
передбаченими статтею 43 цього Кодексу.
( Кодекс доповнено статтею 52-2 згідно з Указом ПВР N 1848-09 від
23.03.77, із змінами, внесеним згідно з Указом ПВР N 4571-10 від
12.01.83 )
 
   Стаття 53. Умовно-дострокове звільнення від покарання
         і заміна покарання більш м'яким покаранням
         щодо осіб, які вчинили злочин у віці до
         вісімнадцяти років
 
   До осіб, засуджених до позбавлення волі або виправних робіт
за злочини, вчинені у віці до вісімнадцяти років, може бути
застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання або заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано до засудженого за злочин, вчинений у  віці  до
вісімнадцяти  років,  лише в тому разі, якщо він зразковою
поведінкою і чесним ставленням до праці та навчання довів своє
виправлення.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  і  заміна
невідбутої  частини  покарання  більш  м'яким  покаранням
застосовуються судом за місцем відбуття покарання засудженим за
спільним поданням органу, що відає виконанням покарання, і комісії
в справах неповнолітніх або спостережної комісії при виконавчому
комітеті місцевої Ради народних депутатів.
   Умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано до засуджених за злочин, вчинений  у  віці  до
вісімнадцяти років, після фактичного відбуття не менше третини
призначеного строку покарання.
   До осіб:
   1) засуджених до позбавлення волі на строк не нижче п'яти
років за умисний злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років;
   2) які раніше відбували покарання у місцях позбавлення волі
за умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову
вчинили у віці до вісімнадцяти років умисний злочин, за який вони
засуджені до позбавлення волі;
   3) які вчинили у віці до вісімнадцяти років  під  час
відбування покарання в місцях позбавлення волі умисний злочин, за
який вони засуждені до позбавлення волі, -
   умовно-дострокове звільнення  від  покарання  або  заміну
невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням може бути
застосовано  після  фактичного  відбуття  не  менше половини
призначеного строку покарання.
   До осіб:
   1) які раніше були засуджені до позбавлення волі за умисний
злочин, до яких було застосовано умовно-дострокове звільнення від
покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким
покаранням, якщо ці особи до досягнення вісімнадцятирічного віку і
до закінчення невідбутого строку покарання знову вчинили умисний
злочин, за який вони засуджені до позбавлення волі;
   2) засуджених за вчинений у віці до вісімнадцяти років
злочин:  бандитизм  (стаття 69); розбій з метою заволодіння
державним, колективним майном або індивідуальним майном громадян
при обтяжуючих обставинах (статті 86 частина 2 і 142 частини 2 та
3); умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (стаття  93);
згвалтування,  вчинене  групою  осіб,  або  згвалтування
неповнолітньої, або згвалтування, що спричинило особливо тяжкі
наслідки, а так само згвалтування малолітньої (стаття 117 частини
3 і 4); захоплення заложників (стаття 123-1); торгівля людьми
(стаття  124-1);  створення  не  передбачених  законодавством
воєнізованих формувань чи груп (стаття 187-6); посягання на життя
судді, працівника правоохоронного органу, члена  громадського
формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця
(стаття 190-1); особливо злісне хуліганство (стаття 206 частина
3);  незаконне  заволодіння транспортним засобом, поєднане з
насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з
погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою
групою чи особливо небезпечним рецидивістом (стаття 215-3 частина
3); угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного,
морського  чи  річкового  судна  (стаття  217-2); блокування
транспортних комунікацій (стаття 217-3 частина 3); розкрадання
вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових речовин
шляхом розбійного нападу (стаття 223 частина 2); розкрадання
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Украина онлайн