Законодательство Украины

 

Кодекс України від 28.12.1960

Верховна Рада УРСР

Кримінальний кодекс України

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

винагороди або іншої особистої вигоди -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.
( Кодекс доповнено статтею 63-1 згідно із Законом N 3582-12 від
11.11.93 )
 
   Стаття 64. ( Стаття 64 виключена на підставі Закону 
        N 2468-12 від 17.06.92 )
        Організаційна діяльність, спрямована до вчинення
        особливо небезпечних державних злочинів, а так
        само участь в антирадянській організації
 
   Організаційна діяльність, спрямована до підготовки або до
вчинення особливо небезпечних державних злочинів, до створення
організації, що має на меті вчинити такі злочини, а так само
участь в антирадянській організації -
   караються відповідно за статтями 56 - 63 цього Кодексу.
 
   Стаття 65. ( Стаття 65 виключена на підставі Закону 
        N 2468-12 від 17.06.92 )
        Особливо небезпечні державні злочини,
        вчинені проти іншої держави трудящих
 
   В силу міжнародної солідарності трудящих особливо небезпечні
державні злочини, вчинені проти іншої держави трудящих, -
   караються відповідно за статтями 56 - 64 цього Кодексу.
 
 
 
         2. Інші злочини проти держави
 
   Стаття 66. Порушення рівноправності громадян залежно
         від їх расової, національної приналежності
         чи ставлення до релігії
 
   Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової
чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної
честі і гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їх
релігійними переконаннями, а так само пряме чи непряме обмеження
прав або встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно
від їх расової, національної приналежності або ставлення до
релігії -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом до п'яти
з половиною офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Ті ж дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а так
само вчинені посадовою особою, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до
одинадцяти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, які були
вчинені групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
( Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7373-11
від 14.04.89; Законами N 1546-12 від 12.09.91; N 2468-12 від
17.06.92 )
 
   Стаття 66-1. ( Стаття 66-1 виключена на підставі Указу ПВР 
         N 7617-11 від 16.06.89 )
         Образа або дискредитація державних органів
         і громадських організацій
 
   Публічні образи або дискредитація найвищих органів державної
влади та управління СРСР і Української РСР, інших державних
органів, які утворюються чи обираються З'їздом народних депутатів
СРСР, Верховною  Радою  СРСР  або З'їздом народних депутатів
Української РСР, Верховною Радою Української РСР, або службових

осіб, які призначаються, обираються чи затверджуються З'їздом
народних депутатів СРСР, Верховною Радою СРСР або з'їздом народних
депутатів Української РСР, Верховною Радою Української РСР, а так
само громадських  організацій  та  їхніх  загальносоюзних  і
республіканських органів, які створені у встановленому законом
порядку і діють відповідно до Конституції СРСР, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.
( Кодекс доповнено статтею 66-1 згідно з Указом ПВР N 7373-11 від
14.04.89 )
 
   Стаття 67. Розголошення державної таємниці
 
   Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю,
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі по службі
чи роботі, при відсутності ознак державної зради або шпигунства, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.
( Стаття 67 в редакції Закону N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 68. Втрата документів, що містять державну таємницю
 
   Втрата документів, що містять державну таємницю, а так само
предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою,
якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення
встановлених правил поводження із зазначеними документами або
предметами, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
( Стаття 68 в редакції Закону N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 68-1. Передача іноземним організаціям відомостей,
          що становлять службову таємницю
 
   Передача або збирання з метою передачі іноземним організаціям
або їх представникам економічних, науково-технічних чи інших
відомостей, що становлять службову таємницю, особою, якій ці
відомості були довірені або стали відомі по службі чи роботі, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до п'яти з
половиною офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Ті ж  дії,  якщо  вони  завдали великої майнової шкоди
підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.
( Кодекс доповнено статтею 68-1 згідно з Указом ПВР N 6591-10 від
29.02.84; із змінами, внесеними згідно з Законом N 2468-12 від
17.06.92 )
 
   Стаття 69. Бандитизм
 
   Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства,
установи, організації чи на окремих осіб, а так само участь у
такій банді або у вчинюваному нею нападі -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.
( Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06.61 ( 342а-05 ); N 4571-10 від 12.01.83, Законом N 2468-12
від 17.06.92 )
 
   Стаття 69-1. Дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових
          установ
 
   Тероризування у місцях позбавлення волі засуджених, що стали
на шлях виправлення, або напад на адміністрацію,  а  також
організація з цією метою злочинного угруповання або активна участь
[an error occurred while processing this directive]
у такому угрупованні, вчинені особами, які відбувають покарання у
вигляді позбавлення волі, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
   Ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або
особою, засудженою за тяжкий злочин, -
   караються позбавленням волі  на  строк  від  восьми  до
п'ятнадцяти років.
( Кодекс доповнено статтею 69-1 згідно з Указом ПВР від 27.06.61
( 342а-05 ); із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6591-10
від 29.02.84, Законом N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 70. Контрабанда
 
   Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України
поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
товарів, валюти, цінностей та інших предметів у великих розмірах,
а так само таке ж незаконне переміщення культурних цінностей,
отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та
бойових  припасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та
бойових припасів до неї), -
 
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
з конфіскацією предметів контрабанди та майна.
 
   Ті самі дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, або особою, раніше судимою за контрабанду, -
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією предметів контрабанди та майна.
 
   Примітка. Під великим розміром слід розуміти контрабанду,
загальна вартість предметів якої становить п'ятсот і більше
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
 
( Стаття 70 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
27.06,61; N 6591-10 від 29.02.84, Законами N  2468-12  від
17.06.92, N 64/95-ВР від 15.02.95, в редакції Закону N 2415-III
( 2415-14 ) від 17.05.2001 )
 
   Стаття 70-1. Контрабанда наркотичних засобів,
          психотропних речовин або прекурсорів
 
   Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза
митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
 
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, а так само, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні
наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби чи
психотропні речовини у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.
 
[an error occurred while processing this directive]
   Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів, вчинена особливо небезпечним  рецидивістом   чи
організованою групою, а так само, якщо предметом контрабанди були
наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих
розмірах, -
   карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
___________________________ 
Примітка. Особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні
     речовини, а також великий та особливо великий розмір 
     цих  засобів  і речовин визначаються  спеціально
     уповноваженим  органом виконавчої влади в галузі
     охорони здоров'я.
( Кодекс доповнено статтею 70-1 згідно з Законом N 64/95-ВР від
15.02.95; із змінами, внесеними згідно із Законом N 60/95-ВР від
15.02.95 - в редакції Закону N 863-XIV ( 863-14 ) від 08.07.99 )
 
 
 
   Стаття 71. Масові безпорядки
 
   Організація масових  безпорядків,  що  супроводжувалися
насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна,
опором представникам влади із застосуванням зброї або інших
предметів, що використовувались як зброя, а так само активна
участь у масових безпорядках -
   караються позбавленням волі на строк від двох до дванадцяти
років.
   Ті ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей або інших
тяжких наслідків, -
   караються позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років.
( Стаття 71 із змінами, внесеними згідно з Законами N 2468-12 від
17.06.92; N 3805-12 від 24.12.93 )
 
   Стаття 72. Ухилення від призову на строкову військову службу
 
   Ухилення від призову на строкову військову службу -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
( Стаття 72 в редакції Закону N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 73. Ухилення від призову за мобілізацією
 
   Ухилення від призову за мобілізацією в ряди Збройних Сил
України -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
( Стаття 73 в редакції Закону N 2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 74. ( Стаття 74 виключена на підставі Закону N
         2468-12 від 17.06.92 )
 
   Стаття 75. Незаконне перетинання державного кордону
        України
 
   Перетинання державного кордону України поза пунктами пропуску
через державний кордон України або в пунктах пропуску через
державний кордон України без встановлених документів чи дозволу
відповідних державних органів, вчинене протягом  року  після
накладення адміністративного стягнення за таке діяння, -
 
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   Ті ж  дії,  вчинені  особою, раніше судимою за злочин,
передбачений цією статтею, -
 
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або без такої.
 
   Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в
Україну громадян України, які незаконно перетнули державний кордон
України, а так само прибуття в Україну іноземців чи осіб без
громадянства для використання ними права на притулок або набуття
статусу  біженця,  якщо  вони в установлений законом термін
звернулися до відповідних органів державної влади.
( Стаття 75 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6591-10
від 29.02.84, Законами N 2468-12 від 17.06.92, N 496/96-ВР від
14.11.96;  в  редакції  Закону N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001 )
 
 
   Стаття 75-1. Незаконне переправлення осіб через державний
         кордон України
 
   Організація незаконного переправлення осіб через державний
кордон України або керівництво такими діями -
 
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або штрафом від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з конфіскацією  засобів  вчинення
злочину.
 
   Ті ж  дії,  вчинені  повторно,  або посадовою особою з
використанням нею влади чи посадового становища, або за попереднім
зговором групою осіб, -
 
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
 
   Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені організованою групою, -
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
( Кодекс доповнено статтею 75-1 згідно із Законом N 2247-III
( 2247-14 ) від 18.01.2001 )
 
   Стаття 76. Порушення правил міжнародних польотів
 
   Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу,
а так само недотримання зазначених у дозволі маршрутів, місць
посадки, повітряних воріт чи висоти польотів -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років або штрафом від п'ятдесяти п'яти до ста одинадцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією повітряного судна або без такої.
( Стаття 76 в редакції Закону N 2468-12 від 17.06.92 )
 
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Украина онлайн