Законодательство Украины

 

Закон №1783-VI від 19.01.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X
     "Перехідні положення" Земельного кодексу України
       щодо терміну на продаж земельних ділянок
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.86 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного
кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:
 
   1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами
"але не раніше 1 січня 2012 року";
 
   2) у пункті 15:
 
   абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами
"але не раніше 1 січня 2012 року";
 
   абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель"
доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Голова Верховної Ради України              В.ЛИТВИН
 
 м. Київ, 19 січня 2010 року
     N 1783-VIУкраина онлайн