Законодательство Украины

 

Закон №1819-VI від 20.01.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

            Про внесення змін
        до деяких законодавчих актів України
     щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.105 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. У статті 301 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
 
   1) у частині третій:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з
отриманням доходу у великому розмірі";
 
   в абзаці другому слова "комп'ютерних  програм"  замінити
словами "матеріальних носіїв комп'ютерних програм";
 
   2) доповнити частинами четвертою, п'ятою та приміткою такого
змісту:
 
   "4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного
характеру, що містять дитячу порнографію,  або  примушування
неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та
відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру -
 
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних
носіїв  комп'ютерних  програм,  засобів  їх  виготовлення,
розповсюдження і демонстрування.
 
   5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені
повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням
доходу у великому розмірі, -
 
   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією
порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних
носіїв  комп'ютерних  програм,  засобів  їх  виготовлення,
розповсюдження і демонстрування.
 
   Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли
його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян".
 
   2. У статті 39  Закону  України  "Про  телекомунікації"
( 1280-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12,
ст. 155, N 48, ст. 526):
 
   1) частину першу після пункту 17 доповнити новим пунктом
такого змісту:
 
   "18) на  підставі  рішення суду обмежувати доступ своїх
абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження
дитячої порнографії".
 
   У зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19;
 
   2) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   "Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають
інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому
законом".
 
   3. У  Законі  України  "Про  захист  суспільної моралі"
( 1296-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14,
ст. 192):
 
   1) у частині першій статті 1:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   "дитяча порнографія - зображення у будь-який спосіб дитини чи
особи, яка виглядає як дитина,  задіяної  у  реальній  або
змодельованій  відверто  сексуальній  поведінці, або будь-яке
зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях".
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
 
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
 
   "обіг продукції  сексуального  характеру  -  виготовлення
(виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої продукції
у  будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину,
ввезення, вивезення та транзит через територію України, поштова
пересилка продукції сексуального характеру";
 
   2) статтю 7 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого
змісту:
 
   "виготовлення (виробництво),    зберігання,    реклама,
розповсюдження,  придбання  продукції,  що  містить  дитячу
порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України,
поштова пересилка такої продукції;
 
   пропонування або надання доступу до продукції, що містить
дитячу порнографію".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
 
   1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
 
   2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами  виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 20 січня 2010 року
     N 1819-VIУкраина онлайн