Законодательство Украины

 

Закон №1813-VI від 20.01.2010

Верховна Рада України

Про ратифікацію Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулю...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про ратифікацію Угоди про грант
      (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
       між Європейським банком реконструкції
        та розвитку (як Розпорядником коштів
        Гранта з Рахунка ядерної безпеки),
       Кабінетом Міністрів України та Державним
         комітетом ядерного регулювання
           України (як Одержувачем)
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.93 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС)
між  Європейським  банком  реконструкції  та  розвитку  (як
Розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної безпеки), Кабінетом
Міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання
України (як Одержувачем) ( 985_018 ), підписану 8 липня 2009 року
в м. Києві, ратифікувати (додається).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 20 січня 2010 року
     N 1813-VIУкраина онлайн