Законодательство Украины

 

Закон №1816-VI від 20.01.2010

Верховна Рада України

Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

         Про внесення зміни до статті 10
     Закону України "Про державні нагороди України"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.103 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Частину першу статті 10 Закону України "Про державні
нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 21, ст. 162; 2002 р., N 8, ст. 62; 2004 р., N 35,
ст. 414, N 37, ст. 449; 2005 р., N 52, ст. 563; 2006 р., N 45,
ст. 442) після абзацу тридцять четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "Заслужений працівник цивільного захисту України".
 
   У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - сороковий вважати
відповідно абзацами тридцять шостим - сорок першим.
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   2. Кабінету   Міністрів   України   привести   свої
нормативно-правові   акти   і   забезпечити   приведення
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
   3. Запропонувати  Президентові  України  привести  свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 20 січня 2010 року
     N 1816-VIУкраина онлайн