Законодательство Украины

 

Закон №1811-VI від 20.01.2010

Верховна Рада України

Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

    Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення
       розмаїття форм культурного самовираження
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.91 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Конвенцію про  охорону  та  заохочення  розмаїття  форм
культурного самовираження ( 952_008 ), прийняту на 33-й сесії
Генеральної конференції Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури 20 жовтня 2005 року, ратифікувати
(додається).
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 20 січня 2010 року
     N 1811-VIУкраина онлайн