Законодательство Украины

 

Закон №1833-VI від 21.01.2010

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про транскордонне співробітництво"

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

        Про внесення змін до Закону України
        "Про транскордонне співробітництво"
 
 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 12, ст.116 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести  до  Закону  України  "Про  транскордонне
співробітництво" ( 1861-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 45, ст. 499) такі зміни:
 
   1) частину першу статті 6 доповнити словами "за участю
Міністерства закордонних справ України та центрального органу
виконавчої влади з питань регіонального розвитку відповідно до
повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України";
 
   2) у  частині  другій  статті  11  слова "уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з  питань  економічної"
замінити словами "уповноваженими центральними органами виконавчої
влади з питань економічної та регіональної";
 
   3) друге речення частини першої статті 14 викласти в такій
редакції:  "Для  спільного  фінансування  проектів  (програм)
транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна
технічна  допомога,  кредитні  ресурси міжнародних фінансових
організацій згідно із законодавством України".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його
опублікування.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти  у  відповідність  із цим Законом у частині розподілу
повноважень між центральними органами виконавчої влади.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 21 січня 2010 року
     N 1833-VIУкраина онлайн