Законодательство Украины

 

Закон №1723-VI від 17.11.2009

Верховна Рада України

Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

            Про внесення змін
       до Закону України "Про державну допомогу
       сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги
           при народженні дитини
 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 8, ст.53 )
 
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., NN 5-8,
ст. 78; 2009 р., N 7, ст. 70) такі зміни:
 
   1. Статтю 11 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
 
   "Виплата допомоги при народженні дитини припиняється у разі:
 
   позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 
   відібрання дитини в отримувача допомоги без  позбавлення
батьківських прав;
 
   тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 
   припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень
щодо конкретної дитини;
 
   нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини;
 
   у разі виникнення інших обставин".
 
   2. Статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
 
   Допомога при народженні дитини нараховується у  розмірах
прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених
на день народження дитини.
 
   Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22
розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45
розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90
розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі
прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги
на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на
другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36
місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
 
   забезпечити прийняття   нормативно-правових  актів,  що
випливають із цього Закону;
 
   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 17 листопада 2009 року
     N 1723-VIУкраина онлайн