Законодательство Украины

 

Меморандум від 30.11.2009

Міністерство оборони України (Міноборони)

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки про допомогу в ліквідації та демілітаризації ракетних комплексів 9К72 (SCUD) та обладнання, матеріалів і компонентів ракетного палива,...

Текст правового акту із змінами та доповненнями на жовтень 2010 року

              Меморандум
            про взаєморозуміння
        між Міністерством оборони України
    та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки
   про допомогу в ліквідації та демілітаризації ракетних
     комплексів 9К72 (SCUD) та обладнання, матеріалів
         і компонентів ракетного палива,
           які входять до їх складу
 
 
   Дата підписання:          30.11.2009 
   Дата набрання чинності для України: 30.11.2009 
 
   Міністерство оборони  України  та  Державний  департамент
Сполучених Штатів Америки (далі - Сторони),
 
   сприяючи спільним цілям  у  сферах  нерозповсюдження  та
роззброєння, а також прагнучи цілком завершити ліквідацію та
демілітаризацію ракет і пускових установок SCUD, які належать
Україні, про що Уряд України та Уряд Сполучених Штатів Америки
домовились у Меморандумі про взаєморозуміння між Урядом України та
Урядом Сполучених Штатів Америки з питань, пов'язаних з режимом
контролю над ракетними технологіями, від 6 березня 1998 року;
 
   беручи до уваги положення Угоди між Україною і Сполученими
Штатами  Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню
зброї масового знищення ( 840_007 ) від 25 жовтня 1993 року
(далі - Рамкова Угода),
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
       Предмет Меморандуму про взаєморозуміння
 
   1. Відповідно  до  положень  цього  Меморандуму  про
взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Державним
департаментом Сполучених Штатів Америки про допомогу в ліквідації
та демілітаризації ракетних комплексів 9К72 (SCUD) та обладнання,
матеріалів і компонентів ракетного палива, які входять до їх
складу (далі - Меморандум) Державний департамент Сполучених Штатів
Америки (далі - ДД) надає допомогу на  безоплатній  основі
Міністерству  оборони  України (далі - МО) у ліквідації та
демілітаризації ракетних комплексів 9К72 (SCUD) і пов'язаних з
ними обладнання, матеріалів та компонентів ракетного палива,
визначених в додатках до цього Меморандуму.
 
   2. Ліквідація та демілітаризація ракетних комплексів 9К72
(SCUD) і пов'язаних з ними обладнання, матеріалів та компонентів
ракетного палива здійснюються відповідно до законодавства України.
 
   3. Для  виконання  положень  цього  Меморандуму  можуть
підписуватися додаткові протоколи до цього Меморандуму. Виконання
цього Меморандуму й таких протоколів здійснюється відповідно до
Рамкової Угоди ( 840_007 ).
 
               Стаття 2
 
    Предмети, на які поширюється дія цього Меморандуму
 
   Предмети, які підлягають ліквідації, перелічено в додатку I.
Предмети, які підлягають демілітаризації, перелічено в додатку II.
Предмети,  які не підлягають ліквідації або демілітаризації,
перелічено в додатку III.
 
               Стаття 3
 
           Умови співробітництва
 
   Для виконання цілей цього Меморандуму Сторони діють так:

 
   1. ДД укладає контракт з корпорацією "Кентроулд Демелішн
Інкоперейтід" (Controlled Demolition, Inc.) (далі - Підрядник) або
на свій розсуд за згодою МО - з іншим відповідним підрядником,
який діятиме як Підрядник для цілей ліквідації та демілітаризації
цих ракетних комплексів.
 
   2. МО забезпечує належний рівень співробітництва й надає
допомогу персоналові США, Підряднику та будь-яким субпідрядникам.
Це охоплює надання персоналові США, Підряднику та будь-якому
персоналові субпідрядника дозволу на доступ до місць розташування
предметів, перелічених у додатках I та II, або переміщення цих
предметів до місць, дозволених для доступу персоналові США,
Підряднику та будь-якому персоналові субпідрядника.
 
   3. У разі схвалення МО та ДД Підрядник може  укладати
передовірений контракт з МО чи іншими українськими урядовими або
громадськими суб'єктами для виконання деяких видів цієї роботи.
 
   4. МО визначає місце чи місця на території України для
ліквідації обладнання та матеріалів, перелічених у додатку I, і
для демілітаризації обладнання та матеріалів, перелічених  у
додатку II. МО транспортує ці предмети до того місця чи місць
відповідно до плану, погодженого Сторонами й Підрядником. У тому
місці  чи місцях Підрядник здійснює ліквідацію за допомогою
методів, визначених у додатку IV.
 
   5. ДД безпосередньо або через Підрядника відшкодовує МО
спільно погоджені витрати, пов'язані з транспортуванням обладнання
та матеріалів. Порядок  відшкодування  визначається  окремими
протоколами до цього Меморандуму з урахуванням вимог законодавства
України.
 
   6. МО зберігає обладнання та  матеріали,  перелічені  в
додатку II, після їхньої демілітаризації, обладнання та матеріали,
перелічені в додатку III, а також усі залишки та матеріали, які
утворяться внаслідок ліквідації та демілітаризації.
 
   7. МО  сприяє  персоналові США, Підряднику та будь-яким
субпідрядникам в отриманні будь-яких дозволів,  ліцензій  та
схвалень, необхідних для виконання всього обсягу робіт.
 
   8. МО сприяє тому, щоб обладнання та ресурси, які ввозяться
на територію або вивозяться з території України ДД, Підрядником
або будь-яким субпідрядникам у зв'язку з діяльністю за цим
Меморандумом, були без затримки пропущені в точках ввезення на
територію або вивезення з території України.
 
               Стаття 4
 
       Процедури ліквідації та демілітаризації
 
   Методи ліквідації та демілітаризації визначено в додатку IV
до цього Меморандуму. Будь-які зміни в цих методах письмово
погоджуються вповноваженими представниками МО та ДД.
 
   Демілітаризація полягає  у  видаленні  елементів  систем
озброєння та дальшому розрізанні чи роздушуванні цих елементів або
у  виконанні інших спільно погоджених Сторонами процедур, з
допомогою яких обладнання стає непридатним для використання за
його безпосереднім призначенням.
 
   Ліквідація полягає в здійсненні процесів, як-от: підривання,
спалення, механічного роздушування та утилізації(*).
 
---------------
   (*) Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 березня 2009 року N 172 ( 172-2009-п ).
 
               Стаття 5
 
            Режим підтвердження
[an error occurred while processing this directive]
 
   Для забезпечення належного підтвердження  ліквідації  або
демілітаризації ракетних комплексів виконуються такі дії:
 
   1. ДД визначає групу спостерігачів для спостереження та
підтвердження ліквідації предметів, перелічених у додатку I, та
демілітаризації  предметів,  перелічених у додатку II. Група
спостерігачів складається з представників ДД та Посольства США та
(або) інших посадовців, яких визначить ДД та заздалегідь погодить
з МО. Причини будь-якого заперечення стосовно призначення певної
особи МО повідомляє ДД у письмовій формі в межах 30 днів з моменту
надання МО інформації про призначених осіб. Якщо в межах 30 днів
після  надання  такої  інформації Посольство США не отримує
заперечень, визначені спостерігачі вважатимуться затвердженими.
 
   2. МО призначає групу спостерігачів, що  складається  з
представників МО та інших посадовців, які співробітничають з
групою спостерігачів США та сприяють виконанню цілей, зазначених у
цьому Меморандумі.
 
   3. МО надає дозволи групі спостерігачів США на доступ до
місць, необхідних для групи для виконання положень, зазначених у
цьому Меморандумі.
 
   4. Кількість одиниць і тип обладнання, призначеного для
ліквідації або демілітаризації, зазначаються у відповідному акті.
У цьому акті також фіксується завершення процесу ліквідації та
демілітаризації  перелічених  предметів,  що  підтверджується
підписами керівників груп спостерігачів кожної Сторони та за
допомогою погодженої процедури фотографування та моніторингу, яка
погоджується Сторонами.
 
   5. МО  дозволяє  групі  спостерігачів США та Підряднику
здійснювати фотодокументування та відеозйомку ракетних комплексів
до,  під  час  та після завершення процесів ліквідації або
демілітаризації.
 
   6. Усі предмети, перелічені в додатках I та  II,  які
підлягають ліквідації або демілітаризації в інший спосіб, ніж
підривання або спалення відповідно до додатка IV, надаються для
огляду й підтвердження ліквідації або демілітаризації на місці
виконання ліквідації або демілітаризації в присутності групи
спостерігачів США та представників МО. Підтвердження Сторонами
завершення процесу ліквідації та демілітаризації повинно бути
задокументовано  підписами  керівників  груп  спостерігачів у
відповідному акті, зазначеному вище.
 
               Стаття 6
 
         Звільнення від податків і мита
 
   Стосовно цього  Меморандуму  застосовується  стаття  VIII
Рамкової Угоди ( 840_007 ), у тому числі стосовно звільнення від
сплати податків, мита й інших зборів, у тому числі митних зборів й
ПДВ, але без обмеження ними, які інакше могли б вимагатися Урядом
України  від  ДД,  його  службовців,  його  підрядників  та
[an error occurred while processing this directive]
субпідрядників, а також їхнього персоналу у зв'язку з діяльністю
за цим Меморандумом.
 
               Стаття 7
 
            Відмова від позовів
 
   Стаття VI Рамкової Угоди ( 840_007 ) застосовується стосовно
судових справ та позовів, інших, ніж позови за контрактами, що
виникають в результаті діяльності за цим Меморандумом.
 
               Стаття 8
 
              Фінансування
 
   Діяльність ДД за цим Меморандумом здійснюється  в  разі
наявності виділених для цієї мети коштів. Сторони, крім того,
розуміють, що вся діяльність, яка здійснюється відповідно до цього
Меморандуму, залежить від наявності й обов'язковості коштів,
виділених відповідно до законодавства США.
 
               Стаття 9
 
             Статус персоналу
 
   Стаття VII Рамкової Угоди ( 840_007 ) застосовується стосовно
привілеїв та імунітетів персоналу США, який перебуває на території
України для виконання дій, пов'язаних із цим Меморандумом.
 
              Стаття 10
 
               Додатки
 
   Додатки I-IV  уважаються  невід'ємною  частиною  цього
Меморандуму.
 
              Стаття 11
 
             Вирішення спорів
 
   Спори стосовно тлумачення або застосування цього Меморандуму
вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів між
Сторонами.
 
              Стаття 12
 
              Доповнення
 
   До цього Меморандуму за взаємною письмовою згодою Сторін
можуть  уноситися  доповнення.  Усі  доповнення  оформлюються
відповідними  протоколами,  які є невід'ємною частиною цього
Меморандуму.
 
              Стаття 13
 
            Прикінцеві положення
 
   Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Сторонами.
Кожна зі Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом
надіслання письмового повідомлення іншій Стороні дипломатичними
каналами. Дія цього Меморандуму припиняється через 30 днів з дати
отримання такого повідомлення іншою Стороною. Незважаючи  на
припинення дії цього Меморандуму, зобов'язання та права Сторін
відповідно до статей 6 та 7 цього Меморандуму залишатимуться
чинними.
 
   Дія цього  Меморандуму  припиняється  після  завершення
ліквідації та демілітаризації предметів, перелічених у додатках I
та II, та складення акта, визначеного в пункті 4 статті 5 цього
Меморандуму.
 
   Положення цього  Меморандуму  залишаються  чинними  до
відправлення персоналу США, у тому числі персоналу Підрядника, а
також до вивозу інструментарію, устаткування та  обладнання,
наданих США чи Підрядником, якщо не буде домовлено про інше.
 
   Якщо Рамкова Угода ( 840_007 ) втрачає чинність до завершення
дій  з  ліквідації  та  демілітаризації,  Сторони  проводять
консультації стосовно подальшого застосування цього Меморандуму.
 
   Учинено в м. Київ 30 листопада 2009 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому обидва тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні чи
застосуванні положень цього Меморандуму  перевага  віддається
текстові англійською мовою.
 
 За Міністерство оборони         За Державний департамент
 України                 Сполучених Штатів Америки
 ( підпис )               ( підпис )
 
 
                   Додаток I
 
 
           Обладнання та матеріали,
          які підлягають ліквідації
 
            Комплект 9К72 SCUD-B
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |    Опис    | Загальна |       Місце розташування        |
|        |          | кількість|                        |
|---------------+--------------------+----------+-----------------------------------------------|
|        |Корпуси ракет    |     |      |      |     |     |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14      |Корпуси ракет    |  143  | Калинівка | Старокос- | Канатове |Знам'янка |
|8К14-1     |(Корпуси бойових  |     |  А1119  | тянтинів | А1405  | А1201  |
|        |ракет)       |     |  (123)  |  А4009  |  (1)  | (10)  |
|        |          |     |      |   (9)  |     |     |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14У     |Корпус учбової   |  13  | Калинівка |      |     |     |
|        |ракети SCUD-B    |     |  А1119  |      |     |     |
|        |          |     |  (13)  |      |     |     |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
|8К14-1У    |Корпус учбової   |  12  | Калинівка |      |     |     |
|        |ракети SCUD-B    |     |  А1119  |      |     |     |
|        |          |     |  (11)  |      |     |     |
|---------------+--------------------+----------+------------+------------+----------+----------|
Сторінки: 1 2 3 4 5


Украина онлайн